Дайджест новин 4
Практика
Олена Семерфельд,
Юрій Семерфельд
Розрахунок кількості теплоти внаслідок згоряння палива
Урок розв’язування задач.
8-й клас 6
Оксана Дмитрієва
Теплота згоряння палива. Коефіцієнт корисної дії нагрівника
Урок із використанням елементів тренінгових технологій. 8-й клас 9
Зоряна Марущак
Теплові двигуни. Принцип дії теплових двигунів
10-й клас 15
Дидактика
Світлана БУКАЧ
Самостійні роботи
7-й клас 19
Світлана БУКАЧ
Самостійні роботи
8-й клас 29
Світлана БУКАЧ
Самостійні роботи
10-й клас 41
Фізика в деталях
Володимир Холодюк
Магнітне поле Землі
Природа гальмування обертального руху небесних об’єктів, що мають рухливе внутрішнє середовище 57