• Україна у світі: природа, населення.
Календарно-тематичне планування курсу, 8-й клас
• Україна й світове господарство. Кален­дарно-тематичне планування курсу, 9-й клас
• Геологічне краєзнавство.
Нав­ча­льна програма. Початковий
рівень

ВКЛАДКА
Мученик за віру: святий Данило Кушнір.
Історичне краєзнавство