PISA: природничо-наукова
грамотність
Основні теоретичні положення рамкового документа міжнародного порівняльного дослідження PISA для оцінювання природничо-наукової грамотності 15-річних осіб. Про сутність природничо-наукової грамотності й засади її вимірювання. Приклади завдань і характеристики їх оцінювання в межах PISA.
Завдання, що можуть бути використані вчителями в шкільній практиці.