тема номера
Інструктивно-методичні рекомендації
щодо вивчення в закладах загальної
середньої освіти навчальних предметів
та організації освітнього процесу
у 2018/2019 навчальному році
Природознавство 4
Географія 8
Економіка 17
Наказ МОНУ від 22.06.2016 р. № 704
«Про затвердження Типового переліку
засобів навчання та обладнання навчального і загального призначення для кабінетів
природничо-математичних предметів
загальноосвітніх навчальних закладів» 20