Дисперсні системи: колоїдні, істинні розчини та аерозолі у природі.Інтегрований урок хіміі та біологіі. 9-й клас
Явище ізомеріі. Урок хімії. 11-й клас