➡️ спонукання дорослих до осмислення логіки й послідовності у викладі освітнього матеріалу, до виокремлення в ньому головних і найсуттєвіших положень (з обов’язковим навчанням логічних прийомів виконання відповідних завдань);
➡️ застосування педагогом пояснення, побудованого на логічних висновках: індукція (приклад-теорія), дедукція (теорія-приклад), виведення наслідків, теоретичне пояснення, аналогія;
➡️ застосування педагогом пояснення, побудованого без логічних висновків: догматичне пояснення, інформаційно-ілюстративне пояснення (підтверджене прикладом, аналогією);
➡️ зосередити увагу дорослого на логіці матеріалу, його структуруванні, висновках;
➡️ пізнавальні завдання, що можуть бути розв’язані під час прослуховування лекції: сформулювати основні питання, тобто скласти план матеріалу; самостійно сформулювати висновки; навести приклади до ілюстрації засвоєних положень; побудувати блок-схему основних понять теми; сформулювати запитання до теми (наприклад, «якщо…, то…»);
➡️ різноманітні пізнавальні завдання за наочним матеріалом: пояснити схему, рисунок чи інший засіб; завдання, що починаються дієсловами: «показати», «підкреслити», «знайти схожість чи відмінність»; скласти розповідь за малюнком; створити опорну схему, малюнок, таблицю;
➡️ активізація обговорення інформаційного матеріалу (розумова активність тісно пов’язана з мовленнєвою) через формулювання запитань до аудиторії: прямі — потребують відповіді слухача; проблемні — викликають дискусію, не мають однозначної відповіді; риторичні — не потребують відповіді, бо відповідь — загальновідома; навідні, що потребують не односкладних ствердних або заперечувальних відповідей, а розгорнутих міркувань із певними даними, що відволікають від правильної відповіді (розвивають схильність до абстрагування, відокремлення головного від другорядного);
➡️ задачі з частково хибними даними (вимагають уміння скоригувати умови задачі, переформулювати проблему), задачі з неповними даними (стимулюють пошук додаткових даних); підказування, що можна використовувати або на різних етапах розв’язання задачі, або на одному рівні, пропонувати підказування різного типу — більш або менш конкретні;
➡️ розгляд проблемних ситуацій, розв’язання яких — пошук виходу з проблеми;
➡️ умисна помилка — пропущене слово у визначенні тощо;
➡️ роздуми вголос (педагог коментує свої дії);
➡️ дискусія — провокування обміну думками між дорослими (педагог виконує роль керівника обговорення й не дає обговоренню виходити за межі теми);
➡️ ігрова ситуація — утворення змагання поміж дорослими.

А дізнатися більше про ефективне управління закладом середньої освіти Ви зможете в газеті “Директор школи” №1, адже там ми напишемо про…
 Підготовку директорів закладів освіти до управлінської діяльності;
 Якості керівника ЗЗСО;
 Формування педагогічної культури керівника ЗЗСО:
 Та здивуємо вас новим дизайном та кольором!

І ще багато-багато цікавого❗️

Передплачувйте відразу на півроку зі знижкою ?
Важливо! Акційна передплата триває до 10 грудня!

➡️ Замовити можна тут: http://presa.ua/direktor-shkoli.html