Едвайзер — це викладач, який виконує функції академічного наставника студента, що навчається за певною спеціальністю. Він сприяє у виборі траєкторії навчання (формуванні індивідуального навчального плану) і освоєнні освітньої програми.

? Якщо коротко, то “едвайзер” — це тьютор для дорослих..
? В більшості, Едвайзер залучається в ролі порадника, консультанта, що володіє (в силу свого практичного досвіду) запасом типових патернів. Це виводить дане поняття в контекст неформальної професійної освіти.
?У сучасній освітній практиці можна виділити три основні функції едвайзера:
1) допомагати особистісному зростанню студентів;
2) допомагати в розробці контенту навчальних програм;
3) допомагати підтримувати традиції в студентській культурі конкретного університету