Після вивчення одного з розділів курсу фізики, під час узагальнення навчального матеріалу з певної теми або всього курсу в кінці навчального року доцільно запропонувати учням розв’язувати кросворди з фізики. Це сприяє відтворенню раніше вивчених понять чи відомостей — з історії фізики, про використання фізичних законів, методів дослідження природних явищ тощо. Ця форма перевірки знань цікава учням та додає ігрову нотку в перебіг уроку.

Для того щоб робота з кросвордами дала позитивний педагогічний ефект, необхідно дотримувати таких умов:

• перед тим як запропонувати учням кросворд, учитель має перевірити його зміст, відповідність вимогам навчальної програми та рівню знань школярів;
• наявність об’єктивних мотивів, які надихають учнів;
• створення на уроці атмосфери природної ігрової ситуації;
• передбачено обговорення відповідей на питання кросворда, їх уточнення, а в разі виникнення різних думок — проведення дискусій.

Також можна використовувати не тільки готові кросворди, а й залучати до їх складання школярів — це привчить до роботи з навчальною і додатковою літературою і дасть можливість ширше та глибше вивчити тему.
Пропонуємо до вашої уваги добірку кросвордів для 7-го класу на такі теми:

 1. «Фізичні прилади» (додаток 1)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 2. Мікроскоп. 6. Рулетка. 7. Секундомір. 8. Метроном. 9. Барометр.
  – по вертикалі: 1. Штангенциркуль. 2. Мензурка. 3. Динамометр. 4. Телескоп. 5. Термометр.
 2. «Фізичні величини» (додаток 2)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 2. Довжина. 6. Температура. 8. Сила.
  – по вертикалі: 1. Швидкість. 3. Площа. 4. Об’єм. 5. Маса. 7. Тиск.
 3. «Одиниці вимірювання» (додаток 3)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 3. Секунда. 7. Кілограм. 9. Метр. 10. Літр.
  – по вертикалі: 1. Година. 2. Цельсій. 4. Ньютон. 5. Карат. 6. Кілометр. 8. Миля.
 4. «Час» (додаток 4)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 3. Секунда. 8. Година. 9. Секундомір.
  – по вертикалі: 1. Хвилина. 2. Рік. 4. Доба. 5. Зозуля. 6. Тиждень. 7. Місяць.
 5. «Маса» (додаток 5)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 3. Інертність. 5. Терези. 8. Кілограм.
  – по вертикалі: 1. Центнер. 2. Тона. 4. Інерція. 6. Грам. 7. Карат.
 6. «Будова речовини (1)» (додаток 6)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 3. Поле. 7. Електрон. 8. Твердий.
  – по вертикалі: 1. Броунівський. 2. Безперервний. 4. Матерія. 5. Хаотичний. 6. Атом.
 7. «Будова речовини (2)» (додаток 7)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 2. Ядро. 6. Газоподібний. 7. Речовина. 8. Дифузія.
  – по вертикалі: 1. Молекула. 3. Тепловий. 4. Рідкий. 5. Йон.
 8. «Агрегатний стан речовини» (додаток 8)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 1. Твердий. 4. Газоподібний. 5. Вода. 8. Плавлення. 9. Кипіння.
  – по вертикалі: 2. Випаровування. 3. Рідкий. 6. Кристалізація. 7. Конденсація.
 9. «Кристалічні і аморфні тіла» (додаток 9)
  Відповіді до кросворда:
  – по горизонталі: 3. Ґратка. 4. Пластилін. 5. Кристал. 7. Мінерал. 8. Пружність.
  – по вертикалі: 1. Пластичність. 2. Залізо. 6. Аморфні.

Використані джерела

Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О. Фізика: Підруч. для загальноосвіт. навч. закл. / за ред. В. Г. Бар’яхтара, С. О. Довгого. Харків: Ранок, 2015.

Автор: Андрій ПАНАСЮК, учитель фізики ЗОШ І—ІІІ ст. с. Колодяжне Ковельського р-ну, Волинська обл.

Додаток 1

Додаток 2, 3

Додаток 4, 5

Додаток 6, 7

Додаток 8, 9