Вам знайома проблема зберігання значної кількості друкованих і рукописних матеріалів? Дидактичні матеріали для уроків, стоси зошитів для перевірки, власні таблиці з критеріями для перевірки учнівських завдань і рукописні журнали. Але від цього можна відмовитися. Достатньо лише вирішити використати систему Google Classroom. Така платформа — це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати і впорядковувати завдання, виставляти бали, коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу або дистанційного навчання. Завдяки платформі Classroom можна організувати проєктну роботу, перевернуте або дистанційне навчання. Уже чимало педагогів із задоволенням використовують засоби цієї платформи.

Основною метою інформатизації освіти залишається розроблення нових освітніх технологій, здатних модифікувати традиційні форми представлення інформації для підвищення якості навчання. Творчий учитель завжди має бути в пошуку нових форм і методів роботи, сучасних інструментів і технологій. Цифровий світ вимагає від нас, учителів, нового підходу до викладання свого предмета. Сучасним учням читати підручники не цікаво, а працювати над створенням конспектів — тим паче. Світ досить динамічний.

Як же вчителю зацікавити школяра вивчати свій предмет, якщо більшість учнів, особливо старшокласників, натрапляли в мережі на інтерактивні навчальні онлайн-курси, тести, анімаційні задачі, відеолекції із застосуванням наочності тощо? Змінились учні, потрібно змінюватись і вчителям.

Тож упровадження хмарних технологій у процес навчання — це логічне рішення, що сприяє значному розширенню можливостей, відкритості, доступності, а як наслідок — і якості навчання. Освіта, як і чимало інших сфер людської діяльності, виявилася залученою до процесу трансформації, викликаного необхідністю відповідати реаліям сучасності й активно освоювати евристичні можливості цифрової реальності. Водночас про традиційні методи навчання забувати не варто. В епоху домінування цифрових технологій вони набувають нових рис завдяки формуванню інакшого типу навчання —
змішаного, яке інтегрує переваги онлайн-курсів і традиційних способів навчання. У цьому випадку частина учбового процесу перенесена в онлайнове середовище, чому сприяє вільне розповсюдження виробниками програмних продуктів своїх інструментів і сервісів в академічному середовищі.

Для моделювання навчального процесу, що задовольняє всі ці вимоги, необхідне інформаційно-освітнє
середовище, що дає змогу всім учасникам навчального процесу ефективно взаємодіяти й досягати спільної мети. Google Apps слугує базовою платформою для змішаного та перевернутого навчання, об’єднує посилання на інші інтернет-ресурси. Такий сервіс надають за абонентську плату. Однак навчальним закладам в усьому світі ті самі можливості надають безкоштовно в рамках програми G Suite for Education. Але для цього організація має дотримуватися певних умов. У основній комплектації набір охоплює 10 універсальних сервісів, які дають змогу застосовувати G Suite у різних видах діяльності, зокрема й в освітній.

До них належать:
Групи — створення списків розсилки та груп обговорень;
Календар — планування часу та занять;
Контакти — засіб збереження й управління контактами;
Сайти — конструктор створення сайтів;
Classroom — система управління навчальним процесом;
Gmail — пошта;
Диск і Документи — індивідуальне сховище файлів з інтегрованими засобами редагування традиційних форматів даних (текст, таблиця, презентації);
Hangouts — відеочат із можливістю організації групових телеконференцій;
Vault — сховище архівних надважливих документів з елементами документообігу;
Keep — нотатки та списки справ.

Зазначені сервіси дають змогу застосовувати Google for Education як систему керування навчальним процесом, на відміну від апаратних аналогів. Окрім традиційних ресурсної, комунікаційної та організаційної функцій тут реалізовано функція інструментальну, що забезпечує комплексне розв’язання різних задач у рамках єдиного середовища. Водночас освітня установа не несе витрат на придбання й оновлення програмного забезпечення, а користувачі завжди мають можливість працювати з останніми версіями додатків.

Хочу звернути увагу ще на деякі позитивні особливості такого хмарного середовища:
• оскільки для доступу до середовища освітня установа має створити власний домен (наприклад, для нашої організації це pp.ua), вона отримує можливість організувати якісну електронну пошту з розвиненою системою спам-фільтрів, а також фільтрів вхідних і вихідних повідомлень, що дає змогу в автоматичному режимі сортувати пошту, а також запобігти відправленню конфіденційної інформації;
• розвиненість комплексу мобільних додатків і сервісів;
• зручна система спільного доступу без необхідності копіювати або переносити файли. Для цього можна просто відкрити доступ до них через установлення необхідних прав (перегляд або редагування);
• гнучка система розподілення адміністрування — права на керування різними модулями та групами, що дає змогу встановити відповідальних за роботу з користувачами в кожному структурному підрозділі та групі;
• можливість інтегрування з додатками сторонніх розробників (зокрема й самостійні розробки) за допомогою вбудованої консолі управління;
• високий рівень безпеки та захищеності даних.

Систему можна налаштувати так, щоб для входу потрібно було вводити не лише пароль, а й одноразовий код, який буде надіслано в sms;
• ефективна та відповідальна технічна підтримка;
• існування мережевого співтовариства — більше ніж 14 млн учнів, студентів, учителів і викладачів в усьому світі використовують цей хмарний сервіс для навчання.

Отже, Google for Education дає змогу сформувати електронне інформаційно-навчальне середовище класу, групи, навчального закладу, а також побудувати гнучку систему управління процесом вивчення навчальних дисциплін. Зупинимося детальніше на сервісі Google Classroom.

Google Classroom — це інструмент, що пов’язує Google Docs, Google Drive і Gmail, допомагає створювати
і впорядковувати завдання, виставляти бали, коментувати й організовувати ефективне спілкування з учнями в режимі реального часу. Основним елементом Google Classroom є Групи. Функціонально групи нагадують за структурою форуми, оскільки вони дають змогу користувачам відправляти повідомлення іншим користувачам, з якими вони часто спілкуються в межах цієї групи.

Функціональність програми нескладна у використанні та забезпечує реалізацію таких можливостей:
• створення окремих класів із предмета або окремо для кожної групи учнів;
• створення оголошень для однієї або кількох груп;
• створення завдань із можливістю прикріплення посилань, мультимедійного контенту (зокрема із сервісу YouTube), різних типів файлів, а також створення й зберігання файлів на Google Диску;
• установка термінів складання кожного конкретного завдання з точністю до хвилини;
• графа виставлення балів за виконані завдання з гнучкою шкалою оцінювання для кожної конкретної задачі;
• можливість редагування й коментування зданих учнями завдань із динамічним відображенням правок у режимі реального часу.

Використання Google Classroom — це не заміна паперових носіїв інформації електронними. Сервіс дає змогу поєднувати процеси вивчення, закріплення та засвоєння навчального матеріалу, які під час традиційного навчання відокремлені один від одного. Розпочнімо роботу над створенням навчального середовища. Кожен учень і член педагогічного колективу мають корпоративний обліковий запис Google для навчання або роботи з адресою на зразок <імя>@<домен навчального закладу>, створений адміністратором. Цей варіант створення облікового запису актуальним є тоді, коли навчальним закладом організовано єдиний інформаційний простір за допомогою сервісу Google Suite for Education. Але за потреби облікові записи можуть бути створені й додатково. Знайти Google Classroom досить просто, для цього треба розгорнути браузер Google Chrome і далі переглянути додатки Google. Перехід до Google Classroom здійснюють за допомогою відповідного посилання або завдяки додаткам Google (рис. 1).

Система запропонує вам вибрати статус студента або викладача. Після вибору відповідної опції відбувається перехід до наступного етапу. Далі можна або приєднатися до наявного класу, або створити новий. Для цього у верхньому правому кутку знайдіть кнопку у вигляді плюса, яка і відкриває меню з вибором команд приєднання або створення нової групи. Якщо ви виберете опцію приєднання до вже наявного класу, вам потрібно буде ввести код (надає автор чи керівник групи) (рис. 2).

Під час вибору опції Створення класу до відповідних полів слід ввести інформацію про новостворений клас. Поле Назва класу має бути заповнене обов’язково (рис. 3).

Для кожного колективу автоматично створюють ключ доступу, який учні й учителі використовують для приєднання до навчального курсу. Можна розіслати запрошення до свого навчального курсу з використанням розсилки на пошту кожного учня. Після відкриття відповідного листа школярі натискають кнопку Приєднатися й автоматично стають учасниками класу. Під час створення організації курсу вам будуть доступні три основні вкладки: «Стрічка», «Завдання», «Люди (Користувачі)». Для реалізації запрошення і приєднання потрібно у вікні створення курсу перейти до вкладки Люди (Користувачі). На наступному кроці активізувати опції: запросити викладачів або запросити учнів (виділені кнопки на рис. 4).

Далі у відповідному полі ввести імена або електронні адреси майбутніх учасників курсу і натиснути кнопку Запросити (рис. 5)

Зверніть увагу, що в цьому діалоговому вікні відображено і код курсу, який можна повідомити учасникам класу для приєднання. Також зазначаємо, що автор курсу може завжди його знайти у переліку налаштувань курсу.

Після надсилання запрошення статус учасників змінюється на Запрошено, а після погодження приєднання цей статус зникає. Коли вчитель використовує Google Classroom, програма створює на його робочому Google Диску папку Клас (Classroom). Аналогічно і для учнів таку теку створюють із вкладеними папками для кожного класу, до якого вони приєднуються. Завдання та виконані роботи
зберігаються в електронному форматі у вигляді структури папок і документів на Google Диску.

У вкладці Стрічка накопичується і відображається актуальна інформація з предмета курсу, навчальні матеріали, оголошення, завдання, коментарі користувачів. Вкладка Завдання дає змогу додавати навчальні матеріали в курс і розподіляти завдання за темами й у необхідній послідовності.

Перейдемо до налаштувань і наповнення курсу. Варто зазначити, що Google Classroom є дійсно зручним і нескладним у використанні інструментом. Учителі мають можливість просто надавати інформацію учням у вигляді тексту, презентацій, електронних посібників підручників, або просто завдяки посиланню на них.

Пропонувати завдання для самостійного виконання, ініціювати тематичні онлайн-заходи, створювати оголошення й оцінювати виконані завдання. Інтегрування Google Classroom з іншими сервісами Google (Диск, Документи, YouTube, Gmail) дає можливість завантажувати інформацію у будь-якому форматі. Ці можливості мають сприяти ефективності навчання. Але для цього вчитель має продумати й правильно розробити програму курсу, підготувати тексти або презентації лекційного матеріалу, а також відповідний набір практичних завдань, що сприятиме успішному засвоєнню теоретичного матеріалу. Google Classroom не може повністю замінити вчителя з його майстерністю, а лише надає нові можливості для організації навчального процесу.

Усі записи в Класі в учителя й учнів відображено, як у блозі — стрічкою, водночас активною має бути
вкладка Стрічка. Для створення дописів учитель має активувати вкладку Завдання, а потім використати кнопку Створити (рис. 5).

Розглянемо детальніше кожен із дописів. Хочу звернути увагу на останній — Тему. Доцільно матеріали, які розміщуватимете в Класі, систематизувати за темами. Далі під час створення кожного з них вказуватимете відповідну тему.

Першим у переліку є Завдання. Після активізації цієї опції на екрані з’являється вікно відповідної структури (рис. 6).

Обов’язково потрібно заповнити поле Завдання. У комірці Вказівки можуть бути вказані короткі рекомендації щодо виконання або повний алгоритм дій. У полі Бали можна вказати максимальну кількість балів (оцінювання роботи). Під час створення завдань можна зазначати терміни здачі роботи. Коли учні подають виконане завдання до завершення установленого терміну, на їхньому документі з’являється позначка Перегляд, що дає змогу вчителю перевірити роботу. Після перевіряння педагог може повернути роботу учням для доопрацювання. Матеріалу автоматично присвоюють статус Редагування, щоб учень продовжив роботу з документом. Це стимулює учасників, вони намагаються виконати і здати виконане завдання вчасно. Рекомендуємо заповнити поле Тема, або вибрати її з попередньо створеного переліку, або створити нову (це дасть можливість дотримуватися певної систематизації вашого курсу).

На сторінці завдань учням видно, які завдання потрібно виконати, а які вже готові. У лівій нижній частині вікна створення завдання знаходять відповідні піктограми, звернення до яких
дасть змогу:
Значок “Скріпка” — прикріпити файл із завданням із Google Диска або вибрати необхідні файли на пристрої;
Значок “Google Диска” — вставити посилання на файли з Google Диска. Після вибору необхідного файлу та натискання кнопки Додати він з’явиться у відповідному полі. Для кожного доданого файлу можна встановити одну з трьох функцій (рис. 7).

Особливу увагу слід звернути на можливість «Скопіювати для кожного студента». Кожен учень
отримує копію і може працювати індивідуально із цим файлом. А після виконання завдання надіслати його на перевірку вчителю;
Значок ” YouTube “— дає змогу скористатися можливістю пошуку ресурсів у YouTube.
Значок “Гіперпосилання”— дає змогу використати зовнішнє посилання на інформаційний ресурс.

Команда Створення запитання призначена для створення запитань із короткою відповіддю, або таких, що мають варіанти відповіді. Команда Використати наявний допис дає можливість учителю використати завдання чи запитання, створене в іншому класі.

Під час створення завдання у форматі Google-документа платформа створюватиме й поширюватиме індивідуальні копії документа для кожного учня класу. У разі спільної роботи над цим документом слід врахувати можливість установлення спільного доступу для учнів класу.

Школярі мають змогу переглянути зміст завдань й отримати доступ до потрібних файлів — заготовок,
інструкцій, інформаційних ресурсів. Після виконання завдання вони мають надіслати відповідь учителю (зазвичай це файли різних форматів). Відправити її можна в розділі Ваша робота за допомогою функції Додати або створити. Тобто учні мають можливість вибрати варіант здачі на перевірку власних робіт.

Можна завантажити файл-результат із Google Диска, прикріпити створений на комп’ютері файл або скористатися можливістю створення Google-документів для формування результатів виконаної роботи (рис. 8)

З власного досвіду хочемо порадити формат здачі Малюнки. У новоствореному файлі учні можуть надіслати вам знімок екрана з виконаною роботою. Зрозуміло, що ця порада не стосується завдань із функціоналом, який потрібно перевірити. Такий варіант подачі можливий для завдань, результати яких можна оцінити за візуальним зображенням. Учителю для перевірки завдань і проведення оцінювання слід перейти до відповідного завдання в розділ Робота учня (рис. 9)

Потрібно вибрати з переліку прізвище учня, який здав роботу, виконати перевірку та виставити бал. Під
час перевірки у вчителя є можливість залишати приватні коментарі. Для того щоб учні отримали сповіщення про виставлений бал, слід натиснути кнопку Повернути. Так процес оцінювання робіт охоплює всіх учнів у класі, навіть тих, які були відсутні на уроці з будь-якої причини. Оскільки Google Клас доступний також і з мобільних пристроїв, для вчителя реалізовано можливість відслідковувати виконання завдань у зручний час навіть поза робочим місцем. Учні із задоволенням працюють у системі Google Classroom. Особливо відзначають можливість виконати частину роботи вдома, а потім надіслати вчителю виконане завдання.

Також убачають позитив у тому, що:
• є можливість спілкування з учителем і між собою;
• усі виконані завдання доступні в одному місці;
• відбувається збереження історії курсу, яку учні й учителі пишуть разом;
• ступінь участі в навчальному процесі прозора, тому запитання «Чому?» не є актуальним.

Сервіс надає платформу для проєктної роботи, тобто самостійної роботи учнів над спільним завданням, що завершується створенням творчого продукту. Командна робота над проєктами сприяє комунікації, взаємодії учнів у групі, згуртуванню колективу, а також ефективному плануванню часових ресурсів. Учні мають обговорити й розподілити питання для дослідження, скласти календарний план роботи над проєктом. Усі напрацювання кожен член групи розміщує у власному хмарному просторі Google Диск і надає права доступу іншим користувачам групи.

Система дає змогу в електронній формі проводити проміжний контроль знань. Тестові завдання створюють за допомогою Google Форм із використанням можливості перемішувати запитання і порядок відповідей.

Нині використовують такі типи проведення тестування, як текст (короткі текстові відповіді), текст (абзац) (додавання великих коментарів), один зі списку (вибір однієї відповіді), кілька зі списку (вибір кількох варіантів), список, що випадає (вибір однієї відповіді зі списку), сітка — перехресні відповіді (для завдань на відповідність).

На жаль, не можна оминути увагою і певні недоліки. Немає живого спілкування учитель — учні, учні — учні. Як відомо, під час спілкування лише 15% інформації передають словами, а решта — це жести, міміка, інтонація. Але такий недолік є характерним не стільки для Google Classroom, як для системи дистанційного навчання загалом.

Проте сервіс дає можливість індивідуалізувати навчальний процес, спрощує роботу, водночас збільшує
кількість індивідуально-групових методів і форм навчання.

Також використання Classroom сприяє підвищенню мотивації до навчання та кращому засвоєнню навчального матеріалу. Кожен учень має змогу дібрати для себе темп сприйняття, оброблення та засвоєння матеріалу.

Автор: Віта МИМРЕНКО, учитель інформатики Білоцерківської СШ I—III ст. № 12 з поглибленим вивченням інформаційних технологій, Київська об

Використані джерела

  1. Certified Administrator. Google Apps. Certification. 2015. URL: http://certification.googleapps.com/admin (Last accessed: 02.02.2019).
  2. Сведения о Google Классе . Справка Класс . URL: https://support.google.com/edu/classroom/answer/6020279?hl=ru&ref_topic=6020277 (дата обращения: 12.04.2019).
  3. Пліш І. В. Використання інформаційно-комунікаційних технологій управління якістю освіти в школах приватної форми власності. Інформаційні технології і засоби навчання.№ 1 (27). URL: http://journal.iitta.gov.ua (дата звернення: 11.02.2019).
  4. Тарасова С. М. Інформаційно-комунікативні технології в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом. Науковий вісник МДУ імені В. О. Сухомлинського. Випуск 1.31. Педагогічні науки. Миколаїв, 2010.
  5. Тулина Е. Краткий обзор особенностей и функций LMS-системы от цифрового гиганта Google. Введение в Google Classroom. 2014. URL: https://newtonew.com/news/vvedenie-vgoogle-classroom (дата обращения: 11.02.2019).