Проблема невідповідності педагогічних очікувань та учнівських реалій є вічною, як і проблема батьків та дітей. Учителі скаржаться, що учні не можуть засвоїти елементарних термінів та правил, у них погана пам’ять, нерозвинене мислення й низький рівень сформованості вміння навчатися. Але чому ж тоді сучасні діти, граючи в комп’ютерні ігри, б’ють усі рекорди кмітливості? Секрет полягає в інтерактивній діяльності. Інтерактивний спосіб подачі інформації дає змогу учителеві навчати дітей, використовуючи засоби відображення мультимедійних даних. Саме такий спосіб взаємодії людини й комп’ютера подано в новітніх категоріях комп’ютерних ігор, і саме такої динаміки навчання потребують сучасні учні на уроках. Забезпечити інформаційно-інтерактивні потреби школярів цілком реально за допомогою мультимедійних технологій.

Переваги мультимедійних технологій

Новітні технології збагачують процес навчання, дають змогу зробити його ефективнішим, залучають більшу кількість чуттєвих компонентів учня під час засвоєння інформації. Наразі мультимедійні технології — це один із перспективних напрямів інформатизації навчального процесу. Як вправно користуватися презентаційними технологіями, дивіться тут.

Перспектива успішного використання сучасних інформаційних технологій в освіті визначається вдосконаленням програмного та методичного забезпечення, матеріальної бази, а також вимагає обов’язкового підвищення
кваліфікації викладачів.

Інформаційні технології інтегрують потужні освітні ресурси, у такий спосіб забезпечуючи середовище формування та прояву ключових компетенцій, до яких передусім належить інформаційна та комунікативна. Мультимедіа та телекомунікації забезпечують принципово нові методичні підходи в системі загального навчання.

До того ж інтерактивні технології на основі мультимедіа дають змогу вирішити проблему «провінційності» сільської школи як на базі Інтернет-комунікацій, так і завдяки інтерактивним СD-курсам та використанню супутникового
інтернету в школах.

Використання мультимедіа-технологій у навчанні проти традиційного навчання має такі переваги:
• робить можливим використання кольорових графіків, анімації, звукового супроводу, гіпертексту;
• можливість постійно оновлювати інформацію;
• має незначні витрати на друк та копіювання матеріалів;
• дає можливість розміщувати в мережі інтерактивні веб-елементи, наприклад, тести або робочі зошити;
• дає можливість копіювати та переносити матеріали для цитування;
• забезпечує нелінійність засвоєння матеріалу завдяки безлічі гіперпосилань;
• встановлює гіперзв’язок із додатковою літературою в електронних бібліотеках чи освітніх онлайн-ресурсах;
• дає змогу поєднувати вербальну та наочно-чуттєву інформацію, що мотивує учнів навчатися.

Організація уроків та інших шкільних чи позашкільних заходів із застосуванням мультимедійних технологій дає можливість економити час у процесі їх підготовки та навчання завдяки використанню дуже простих, доступних для будь-якого учня засобів. Під час уроку школярі мають змогу долучатися до створення мультимедійного середовища, що має буквально революційний ефект у сприйнятті учнями навчального предмета.

Мультимедійні комп’ютерні технології дають учителеві можливість оперативно об’єднати різноманітні засоби навчання. Це сприяє більш глибокому та свідомому засвоєнню матеріалу, заощаджує час на уроці, збагачує заняття новою інформацією.

В освітній галузі мультимедіа часто використовують для створення комп’ютерних навчальних курсів, довідників, енциклопедій та збірників. Мультимедійні технології, об’єднуючи освіту та комп’ютерні розваги, створюють особливу форму навчальної взаємодії — розважальне навчання. Завдяки активному залученню за останнє десятиліття мультимедіа в освіту, процес навчання значно трансформувався. Водночас виокремилося кілька напрямів досліджень в освіті, такі як теорія когнітивного навантаження, теорія мультимедійного навчання та інші. Завдяки застосуванню нових технологій можливості для навчання і виховання є майже необмеженими. Ідея медіа-конвергенції поступово стає домінантною в освіті.

Мультимедіа — це сукупність комп’ютерних технологій, які одночасно використовують кілька інформаційних середовищ: графіку, текст, відео, фотографію, анімацію, звукові ефекти, високоякісний звуковий супровід. Мультимедійні технології забезпечують спеціальними апаратними та програмними засобами.

Мультимедійні технології дають змогу створювати, зберігати, переробляти й відтворювати текстову, аудіовізуальну, графічну, тривимірну та іншу інформацію. Особливо цінною є властивість технологій інтегрувати всі види даних, компактно та довго зберігати їх на електронних носіях, що не руйнуються з часом і не погіршують свої характеристики під час копіювання та забезпечують користувачам майже моментальний доступ до будь-якого їхнього фрагмента.

Розглянемо детальніше мультимедійні технології, що становлять матеріально-програмну базу сучасних закладів освіти. До загальновідомих технічних засобів презентації інформації належать: магнітофони, диктофони, програвачі, мультиплеєри, комп’ютери, відеомагнітофони, відеокамери, телевізори, проекційне обладнання, інформаційні табло тощо.

Неодноразові спроби вчених зробити єдину класифікацію новітніх мультимедійних технологіїй не мали успіху. Це складно через суттєві відмінності мультимедійних засобів один від одного за технічними параметрами, сферами застосування, функціональністю, фірмами-виробниками тощо. Тому для вивчення цієї проблеми пропонуємо дещо умовний розподіл мультимедійних технологій за чуттєвою сферою: візуальні (що показують зображення); аудіальні (звукові); аудіовізуальні (зорово-слухові).

Еволюція медіатехнологій

Перший проекційний апарат створений в середині XVII ст. та мав назву «ліхтар». Загалом засоби проекції діляться на статичні та динамічні. Статична проекція полягає у відображенні нерухомих кольорових і чорно-білих зображень (діапозитивів, діафільмів, сторінок, книг тощо) на поверхню, що здійснюється методами діапроекції та епіпроекції.
Так на екрані з’являється пряме сфокусоване та збільшене зображення. Діапроекція полягає в проектуванні за допомогою світла на екран зображень, виконаних на прозорих носіях різного формату (плівка, діафільми, діапозитиви, слайди і мікрокопії).

«Я належу до, так би мовити, «динозаврів» педагогічного світу. Мій досвід роботи більший ніж вік більшості учителів нашої школи. Коли я розпочинала свою професійну діяльність, усі засоби навчання створювали власноруч. Все,
що в мене було — то папір, олівці, туш і клей. Я малювала таблиці, робила об’ємні моделі у форматі пап’є-маше та про жодні технології навіть не мріяла. А потім наша школа отримала від районного відділу освіти комплект діафільмів для дітей початкової школи за програмою читання, і я, як відмінник освіти, була серед обраних, хто мав право ними користуватися. У той час не всі мали телевізори, тож мультики на уроках для дітей були просто дивом. І я
пам’ятаю, як уважно ми з колегами вивчали інструкцію експлуатації діапроектора».
Клара Юріївна, досвід роботи 55 років

Для статичної проекції використовують таке обладнання: діаскопи, фільмоскопи, кодоскопи, діапроектори, кадропроектори, оверхед-проектори й комбіновані прилади — епідіапроектори. Останні дають змогу демонструвати на екрані як прозорі, так і непрозорі об’єкти. Принцип роботи таких пристроїв полягає в тому, що світловий потік, відбитий від об’єкта проекції, за допомогою об’єктива і дзеркала направляється на екран. Пристрої динамічної проекції (кіно- або відеопроекції) призначені для демонстрації на екрані збільшених зображень, які змінюються з певною частотою кадрів. Це створює враження руху об’єктів. Динамічна проекція дає пряме сфокусоване, збільшене й рухоме зображення. Вона є різновидом діапроекції.

Динамічні засоби проекції використовують у різних кіноустановках (кінопроектори), відеотехніці та відеопроекційних пристроях (мультимедіапроектори). Відеопроектори відображають на великому екрані відеосигнали, що формуються різними джерелами (відеомагнітофони, DVD-програвачі, аналогові відеокамери, цифрові камери, персональні комп’ютери). Потужність створюваного ними світлового потоку зазвичай настільки велика, що немає необхідності затемнювати приміщення. Під час роботи проектор легко перемикати з одного пристрою на інший, що дає можливість використовувати одночасно кілька відео та навіть два комп’ютери.

Сучасні проектори оснащені слотом (роз’ємом) для карти пам’яті. На карту можна заздалегідь записати з комп’ютера презентацію й демонструвати її без використання ПК. Вбудована в проектор функція мультиекран дає змогу переглянути на екрані всі зображення, записані на карту пам’яті і, у разі потреби, змінити черговість демонстрування слайдів або видалити непотрібні зображення.

Іншими нововведеннями проекторів є:
• функції автоматичного налаштування, що дають змогу компенсувати трапецеїдальні спотворення на екрані;
• змінні об’єктиви;
• можливість фіксувати й зберегти в пам’яті проектоване зображення презентації з під’єднаного комп’ютера або відеомагнітофона, а потім записати його на карту пам’яті й відобразити на лівій стороні екрана, щоб порівняти його із зображеннями, які паралельно демонструють на правій частині екрана.

Проектори оснащують бездротовими мережевими адаптерами, що дозволяють дають змогу обмінюватися сигналами з комп’ютерами та іншими електронними пристроями.

«У нашій школі проектор з’явився у 2002 році, єдиний на всю школу. Нині я з усмішкою згадую, як ми з колегами вишиковувалися в чергу, аби провести урок із повноцінною презентацією, ми навіть графік в учительській повісили. І хоча інтерактивної дошки в нас тоді ще не було, а слайди демонструвалися на білій стіні, все ж уроки проходили
«на ура!». Наразі в моєму кабінеті є і проектор, і Smart-дошка, і кілька гігабайтів різноманітних презентацій до уроків».
Олена Олександрівна, досвід роботи 15 років

Вибір необхідного проекційного обладнання — непросте завдання. Крім співвідношення ціни та якості приладу, слід враховувати призначення й можливості використання такого обладнання, постійне оновлення моделей, що випускаються та інші параметри. За статистикою найпоширенішими пристроями для проектування й демонстрування об’єктів у школі є проектори, що потребують під’єднання до ПК.

Мультимедійні презентації є основною формою використання технологій на уроці. Під час створення мультимедійної презентації вчитель стикається щонайменше з двома складними завданнями: необхідністю створення простого й зрозумілого інтерфейсу, в якому освітня інформація візуально поєднується із засобами навігації та визначенням структурної організації та форми подання навчального матеріалу, що відповідають поставленим педагогічним цілям.

Важливим є вибір загального стилю презентації. Для цього необхідно враховувати кілька чинників: тему уроку, категорію учнів, технічні можливості, наявний час на підготовку та демонстрацію. Для правильного вибору стилю презентації можна детально проаналізувати кілька презентацій колег по школі чи з мережі інтернет, визначаючи їхні недоліки та пропонуючи способи їх усунення.

Потрібно вміти вмістити максимум інформації в мінімум слів, аби привернути і, головне, втримати увагу учнів. Просто скопіювати інформацію з інших носіїв і розмістити її в презентації вже недостатньо. Далі можна розпочати розробку структури презентації, будувати навігаційну схему, добирати інструменти, які більшою мірою відповідають задумам і рівню уроку.

Про засоби інформування у школі

Основними засобами інформування є різні автовідповідачі, стенди і табло. Всередині органі-зацій, і школи не є винятком, застосовують інформаційні стенди, відео- та звукові автовідповідачі, комп’ютерні інформаційні системи зі звичайним чи сенсорним монітором або настінним екраном. Різновидом офісних дощок або стендів є програмно-технічний комплекс — активний екран або інтерактивна дошка. Екран використовують у системі навчання, особливо дистанційного, під час проведення різних нарад і конференцій. Він, замінюючи звичайний екран, дає змогу керувати комп’ютером і виводити на нього інформацію через мультимедійний проектор.

Сенсорною системою екрана є біла фломастерна дошка та копіювальний електронний блок, за допомогою якого зображення з екрана переносяться в комп’ютер і, у разі потреби, в проектор. Це електронна інтерактивна дошка, на поверхні якої можна пальцем, указкою або спеціальним маркером малювати графіки та діаграми, писати від руки, виводити зображення клавіатури і друкувати тексти, виходити в Інтернет, проводити конференцію та ін. Все виведене на екран можна стерти або зберегти в ПК.

«У моєму кабінеті є Smart-дошка та проектор і, звичайно, вони ліпші асистенти на уроці. Я вчитель музики й до кожного уроку намагаюся створювати добірку фільмів про композиторів, музичних уривків тощо. Інтерактивна дошка значно полегшує мою роботу, я вмикаю і вимикаю композиції легким дотиком до екрана, а не як раніше, перемотуючи касети. Натомість у кабінеті інформатики нашої школи є сенсорний багатофункціональний екран. Це нереально корисний засіб навчання. Адже окрім того, що вже на готовому зображенні із презентації можна щось обводити, домальовувати, зосереджувати увагу стрілочками чи підкреслюваннями, можна тут же знайти зображення в інтернеті, зберегти його на комп’ютер, не відходячи від дошки».
Світлана Володимирівна, досвід роботи 20 років

Нині інтерактивна дошка — невід’ємний атрибут у будь-якому сучасному навчальному закладі: дитячому садку, школі, коледжі або університеті. Інтерактивні дошки, які часто ще називають дошки Smart або мультимедійні дисплеї, вже не є чимось особливим у роботі вчителя або викладача. Однак такі пристрої мають суттєвий недолік: для їхньої роботи необхідно окремо купувати ноутбук або ПК і проектор. Це робить Smart-дошку дороговартісною. Тому, перш ніж купувати
інтерактивну дошку, потрібно добре подумати — чи варта вона використаних коштів. Пристрої MultiBoard — пристосування нового класу. Мультиборд — це найсучасніше обладнання у сфері навчання. Такі прилади замінили проектори, коли викладачі скаржилися на погану чіткість зображень, залежність роботи пристроїв від освітлення,
комп’ютера або ноутбука.

Мультиборд вирішує всі ці проблеми. Це абсолютно самостійний девайс, інакше кажучи — величезний планшет
з функціями комп’ютера, який не потребує додаткових пристроїв. Мультиборд готовий перетворити процес навчання на справжнє диво, скоротивши час і примноживши ефективність у кілька разів.

Кріплять мультиборд всього лише на чотири болти на мобільну підставку або стіну. Ці девайси працюють на операційній системі Microsoft Windows, що дає змогу використовувати всі необхідні програми і з’єднуватися з будь-якими пристроями програмного забезпечення Windows або Android. Також можна встановлювати мобільні застосунки, що робить такий пристрій незамінним бізнес-інструментом.

Валентина Гуріна, заступниця директора з маркетингу компанії ASBIS (одного з найбільших холдингів, постачальників комп’ютерних комплектуючих) зазначає, що всі застосунки мультиборда розроблено кількома мовами, що дає можливість обирати, і є одночасно простими й ефективними у використанні. Однією з переваг мультибордів є екран,
виготовлений з міцного скла (до семи одиниць твердості за шкалою Мооса) з покриттям антивідблиску, що забезпечує комфортне й безпечне використання. Екран навіть витримує удари молотком.

Навчальні можливості мультиборда безмежні. З його допомогою можна демонструвати всі об’єкти, пояснювати графіки, організовувати 3D-тури по об’єкту, дивитися навчальні фільми та презентації. Виробники стверджують, що такий
пристрій значно спростить роботу й підвищить ефективність навчального процесу. Мультиборд дає можливість створювати презентації з п’ятьма типами анімаційних ефектів, які можна використовувати в режимі мультиторкання. У рамках проекту «Мультиклас» мультибордними панелями вже облаштовано столичну гімназію № 40.

Сучасним типом інтерактивних екранів є голографічні екрани. Їхня поверхня складається з декількох тисяч голографічних оптичних елементів. Екрани випускають із можливістю здійснення проекції ззаду, під кутом, зверху чи знизу. Їхня скляна поверхня стійка до зовнішніх впливів, наприклад подряпин і вологості. Екрани встановлюють на стійках або підвішують на тросах. За відсутності проекції екран прозорий. На його поверхні можна відтворювати зображення, що знаходиться за екраном, наприклад, він може слугувати вікном. Голографічні екрани можна використовувати в умовах високої освітленості.

«Я працюю в загальноосвітній школі столиці і не буду скаржитися на технічне забезпечення власного кабінету та школи в цілому. Ми маємо мультимедійні дошки майже в кожному кабінеті, оснащений комп’ютерний клас, є інформаційне табло у холі. Однак про голографічні дошки та мультитач-борди ми лише мріємо. Чула у новинах, що міський голова Львова Андрій Садовий обіцяв, що до кінця 2017 року кожна школа Львова буде обладнана мультибордами. Цікаво, чи виконана обіцянка? Нам поки що такого навіть не обіцяють».
Галина Андріївна, досвід роботи 23 роки

Сучасною альтернативою одночасно монітора й проекційного екрана є плазмова панель (Plasma Display Panel, PDP). Перша плазмова панель з’явилася у 1964 році в США. Джерелами випромінювання в ній є червоний, синій і зелений люмінофори, світіння яких спричинює ультрафіолетове випромінювання та розряд у газі (гелій або ксенон).

У панелі відсутні ефект мерехтіння зображення і шкідливі випромінювання. Осередки PDP дають рівномірне випромінювання у всіх напрямках, що дає змогу збільшити кут огляду проти проекційних телевізорів. До плазмової панелі можна під’єднати відео, DVD, проекційне та комп’ютерне обладнання.

На екран за допомогою пульта дистанційного керування одночасно можна вивести будь-яку кількість картинок, а також здійснити масштабування зображення в форматах 4:3 або 16:9. Для зручності демонстрації на екранах різної інформації використовують лазерні указки з постійним світловим або миготливим променем. Дальність їхньої дії досягає 100 м за світла та 500 м в темряві, вага разом із батарейками становить від 30 до 110 г.

Про значення технологій на уроці

Практика впровадження мультимедійних технологій у навчально-виховний процес сучасної школи дає змогу виокремити деякі загальні, найефективніші прийоми застосування таких технологій на уроці. Під час вивчення нового матеріалу. Дає змогу ілюструвати матеріал різноманітними наочними засобами. Особливо корисними технології є під час вивчення об’єктів чи процесів, незнайомих учням із життя (наприклад, для демонстрації процесу реплікації ДНК, який відбувається щоденно і всюди та є невидимим для ока людини).

Під час закріплення нової теми. За допомогою мультимедійних технологій на екран можна проектувати німі малюнки чи карти, які учні повинні впізнати чи підписати. Учні можуть презентувати власні проекти та напрацювання з теми тощо.
Для перевірки знань. Комп’ютерне тестування — це новий, прогресивний спосіб перевірки якості знань, який здійснюється швидко та об’єктивно. Подібний спосіб тестування можна використовувати і як самоперевірку для учнів, що може слугувати додатковим стимулом до навчання.

Для поглиблення знань як додатковий матеріал до уроків. Сучасна навчальна програма є досить насиченою, тож не завжди на уроці залишається час на додаткові види діяльності пізнавального чи розважального характеру. Та якщо все ж залишиться, учитель не має права відпустити учнів до кінця уроку, а варіант «посидьте тихенько» вже давно не працює.

Тут якраз і стане у пригоді додатковий матеріал до уроку: відеокліп, фільм, інтерактивна гра тощо. Під час вирішення завдань навчального характеру. Мультимедійні технології допомагають швидко намалювати малюнок, скласти план вирішення проблеми, максимально повно презентувати результати самостійної діяльності. Як засіб емоційного розвантаження. Під час проведення блокових уроків або тривалих консультацій, відеодослідів та експериментів,
короткі розважальні ролики або мультфільми є просто незамінними елементами релаксації. Лише за кілька хвилин в учнів зникає втома, з’являється зацікавленість, вони заряджаються новою енергією.

Як засіб для виготовлення роздаткового дидактичного матеріалу. Персональний комп’ютер у руках учителя, у доповненні зі сканером і принтером — це мінідрукарня педагога. Адже якщо у вас тридцять учнів у класі, ви не зможете виготовити для кожного роздаткову картку чи маршрутний лист уроку без техніки.

«Я працюю учителем лише три роки і, чесно, не уявляю, як ще два десятки років тому педагоги обходилися без ПК, проекторів та інших пристроїв. За допомогою сучасних технологій кожен мій урок є неповторним, цікавим, насиченим, а час підготовки до уроку скорочується до мінімуму».
Максим Олегович, досвід роботи 3 роки

Та незважаючи на численні переваги технологій у школі, використання мультимедіа має певні проблеми:
• під час використання мультимедіа не враховуються персоніфіковані стилі навчання. Тобто індивідуалізація навчання на основі використання мультимедіа здебільшого здійснюється лише за умови збігу пізнавального стилю автора мультимедійної програми зі стилем користувача (коли просторове бачення та інтереси учнів зібгаються із учительськими);
• не враховуються комунікативні або соціально-пізнавальні аспекти навчання, адже графіки, відеозображення та презентації не вирішують проблем забезпечення ефективної комунікації, що має суттєвий емоційний, а отже, і мотиваційний вплив на учня;
• блокування каналів сприйняття учнів, оскільки введення різних типів медіа-впливу (звук, відео, анімація) можуть створювати перешкоди для сприйняття, розуміння і запам’ятовування інформації;
• непідготовленість учителів до впевненого використання мультимедійних технологій в освіті внаслідок низької мультимедійної грамотності (вміння здійснювати обґрунтований вибір технологій для реалізації педагогічних цілей, знання можливостей і сучасних тенденцій розвитку мультимедіа, володіння інструментальними засобами розробки мультимедійних програм навчального призначення);
• проблема невідповідності мультимедійних програм реальному освітньому процесу (здебільшого учитель не створює мультимедійні програми самостійно, за винятком презентацій, а використовує вже готові навчальні програми вітчизняних чи зарубіжних авторів, які не адаптовані до нових навчальних програм);
• проблема нереалізованості освітнього та розвивального ресурсів мультимедійних технологій, коли мультимедіа використовують лише з метою засвоєння знань у готовому вигляді та їхнього репродуктивного відтворення.

У Новій українській школі традиційні технології навчання повинні замінити новітні інформаційні, розвивальні педагогічні технології. З їхньою допомогою на уроках слід реалізувати такі педагогічні ситуації, коли діяльність вчителя й учнів заснована на використанні сучасних інформаційних технологій і має дослідницький, евристичний характер.

Для успішного впровадження таких технологій учитель повинен мати навички користування ПК, уміти планувати структуру дій для досягнення мети, з огляду на фіксований набір засобів; описувати об’єкти та явища шляхом побудови
інформаційних структур; здійснювати та організовувати пошук електронної інформації; чітко та однозначно формулювати проблему, задачу, думку тощо.

Нині в школах формуються умови для вирішення більшості з вище перелічених проблем. Зокрема, сформована суть нових інформаційних технологій в освіті. Це забезпечення доступу вчителя та учнів до сучасних електронних джерел інформації, створення умов для розвитку навичок самонавчання шляхом організації дослідницької, творчої, навчальної
роботи учнів, спрямованої на інтеграцію та актуалізацію знань, отриманих з різних предметів.

Упровадження у навчально-виховний процес мультимедійних технологій дає змогу сформулювати висновки та зазначити окремі моменти. Так, організація занять з використаних мультимедійних технологій, із застосуванням спеціального проектора дає можливість наочно демонструвати можливості досліджуваного об’єкта та економити час, у такий спосіб інтенсифікуючи виклад навчального матеріалу. Водночас з’являються додаткові вимоги до вчителя щодо підготовки мультимедійних матеріалів та організації уроку.

Мультимедіа роблять процес навчання більш результативним. Так, на цьому шляху є труднощі, є помилки, не уникнути їх
і в майбутньому. Проте є головний результат — це інтерес учнів, їхня готовність до творчості, потреба в набутті нових знань і відчуттів. Новітні мультимедійні технології дають змогу робити різноманітні уроки і це відчуття постійної новизни загострює інтерес учнів до навчання. В умовах вдалого використання мультимедійних технологій на уроці крізь призму інтерактивності, структуризації та візуалізації посилюється мотивація учнів, активізується їхня пізнавальна діяльність на рівні свідомості та підсвідомості.

Використані джерела

  1. MultiBoard от Prestigio — для того, чтобы не объяснять на пальцах. URL: goo.gl/pn4KL1.
  2. Виды мультимедийных технологий. URL: goo.gl/JD2DXH.
  3. Мультимедийные технологии и медиасистемы: возможности, типы и применения. URL: goo.gl/TqUqMs.
  4. Мультимедийные технологии обработки и представления информации. Все для учителя. URL: goo.gl/m3Jwjp.
  5. Мультимедийные технологии. : http://bourabai.kz/mmt/.

Матеріал підготувала Світлана ДМИТРЕНКО