Урок з предмета « Основи інноваційного підприємництва»

Автор Ганна Дученко, викладач вищої категорії, к.н.держ.упр. Київського вищого професійного училища перукарського та швейного мистецтва

Підтримка підприємницької діяльності є одним з найважливіших пріоритетів  державної економічної політики України. Потенційними  підприємцями в порівнянні з випускниками інших учбових закладів є випускники ПТНЗ – кваліфіковані технічні  спеціалісти.  Їх професійна  освіта та практичні навички забезпечують їм безперечну  перевагу при заснуванні власної справи. Щоб активізувати  їх підприємницькій  потенціал, необхідно  поглибити  вивчення основ підприємництва як такого з наголосом на малому бізнесі  з застосуванням життєво перспективних практичних моделей. Дана розробка і пропонує  реалізацію такого підходу на прикладі реєстрації СПД.

Пробудження здатності розвиватися власними силами і ставати «творцем самого себе»

М.Монтессорі

Мета:

 • Навчальна: формування у учнів ефективної здатності до узагальнення та систематизації набутих знань у галузі підприємництва, розвиток навичок роботи з законодавчими документами України, пов’язаними з підприємницькою діяльністю та відпрацювання практичних умінь щодо заснування власної справи.
 • Виховна:  формування у учнів  економічної  культури як соціального феномена сучасного світу, який регулює  ступінь їхньої самореалізації під час заснування власної справи.
 • Розвивальна: розвиток у учнів таких якостей як: аналітичне мислення; творчість; креативність; комунікативність; практичне  осмислення проблем малого бізнесу.

Тип уроку: підсумковий урок систематизації й узагальнення знань.

Методичне забезпечення уроку:

 • комп’ютер з мультимедійним проектором для показу таблиць та завдань;
 • схеми та таблиці;
 • індивідуальний комп’ютер для учня.

Перебіг уроку:

I. Повідомлення теми й мети уроку

Тема уроку. Реєстрація суб’єкта підприємницької діяльності (СПД) в органах державної влади  України при заснуванні власної справи.

Метою уроку є встановлення рівня оволодіння учнями основними теоретичними знаннями курсу, визначення (виокремлення) матеріалу безпосередньо пов’язаного з реєстрацією, його узагальнення,  систематизація та формування покрокового алгоритму  прийняття рішення щодо  державної реєстрації суб’єкта підприємницької діяльності.

II. Мотивація навчальної діяльності учнів.

Викладач. Причин працювати на себе може бути чимало:

 • бути господарем та «розпорядником» власної кар’єри;
 • перетворити хобі на спосіб та можливість заробляти гроші;
 • реалізувати власний задум;
 • бажання стати керівником, шефом;
 • досягти необхідної гармонії та рівноваги між роботою та приватним життям;
 • уникнути безробіття;
 • отримувати більше прибутків та ін.

Започаткування власної справи, насправді, не є таким складним. Насамперед, це поступові дії, починаючи від обрання бізнес ідеї до її  реєстрації в органах державної влади. Під час курсу ми опанували теоретичний  матеріал, щодо основ підприємницької діяльності, а зараз ми його систематизуємо, узагальнимо та з’ясуємо питання, що виникають під час реєстрації СПД.

III. Відтворення та коригування опорних знань

Викладач.  Під  час  вивчення дисципліни «Основи інноваційного підприємництва» нами було опановано:

 •  роль підприємництва та  види малого бізнесу в Україні;
 • правові основи підприємницької діяльності;
 • державне регулювання підприємницької діяльності;
 • оцінка можливостей фірми та ризиків підприємницької діяльності;
 • податкова система України, види податків та основні податкові показники для платників єдиного податку;
 • маркетинг, його  концепції;
 • джерела бізнес ідей та їх аналіз;
 • розрахунок основних фінансових показників;
 • основи складання бізнес плану приватного підприємця.

Сконцентруємо  нашу увагу лише на тих темах, основні поняття яких необхідні для реєстрації.

IV. Узагальнення та систематизація матеріалу з обраних для реєстрації тем

1. Види підприємницької діяльності.

Викладач. На першому етапі формування ринкової економіки найбільшу ефективність забезпечували банківська діяльність, виробництво комп’ютерів, посуду, тари, пакувальних матеріалів, збирання побутової техніки з імпортних комплектуючих вузлів та  деталей і деякі інші види діяльності. Останнім часом набули поширення такі сфери діяльності, як надання різноманітних послуг у сфері підприємництва, громадське харчування, торгівля споживчими товарами і будівельними матеріалами, обслуговування та ремонт автомобілів, будівництво житла.

Питання. Якими видамипідприємницької діяльності може займатися підприємець в Україні? Чи є якісь обмеження?

Відповідь учня. Виробництво, сферапослуг, посередництво, фінансові послуги. Існує ряд законодавчих обмежень по деяким видам підприємницької діяльності. Наприклад, для приватного підприємництва заборонено виробництво зброї, наркотиків. За окремими видами діяльності необхідно мати спеціальний дозвіл (ліцензію), а саме:

 • виробництво:  зброї  та  боєприпасів,  лікувальних  препаратів,  етилового спирту й алкогольної продукції, а також ремонт зброї;
 • оптова торгівля: алкогольною продукцією (крім пива);
 • роздрібна торгівля: реалізація лікувальних препаратів;
 • транспортні послуги: перевезення пасажирів і вантажів залізничним, річковим, морським, повітряним транспортом;
 • освіта: заняття всіма видами освітньої діяльності, а також функціонування дошкільних і позашкільних організацій;
 • лікар, ветлікар, адвокат, нотаріус;
 • охоронна діяльність;
 • організація й проведення лотерей.

Видача ліцензій на певні види діяльності здійснюється вповноваженими державними органами.

Викладач. Можливостей для вибору бізнес-ідеї дуже багато. Вам слід подумати, що ви знаєте або робите краще за інших. Та спробувати  трансформувати свою спеціальність, знання і досвід у продукт, який необхідний людям і який ви можете реалізувати на гідному рівні. Однин з варіантів – використання набутої вами спеціальності.  Визначте для себе, яким чином  ви можете використати свої знання  і вміння у сфері підприємницької діяльності.  Припустимо ви одержали  професію «Кравець. Закрійник» тоді ви могли б обрати такі види підприємницької діяльності: здійснювати індивідуальне пошиття одягу або його  ремонт;  продавати зроблені вами готові швейні вироби; надавати консультативні послуги у цій сфері або організувати курси з пошиття одягу. Тобто, насамперед, вам необхідно визначитись з видом або видами майбутньої діяльності.

Питання. Пригадайте чому  вам обов’язково треба визначитись з видом (видами) діяльності?

Відповідь учня.   Для того щоб визначити  коди діяльності відповідно до державного класифікатора видів економічної діяльності (КВЕД).

2. Форми підприємницької діяльності.

Викладач. Успіх підприємництва залежить значною мірою від обраної сфери діяльності, організаційно-правової форми підприємства, стратегії і тактики управління. Вибір форми підприємства, з якої ви розпочнете ділове життя, має не тільки формальне значення. Даний вибір є підприємницьким рішенням, яке впливає на довгострокову економічну, юридичну й податкову діяльність підприємства. Оптимальної форми підприємства не існує! Індивідуальна оцінка окремих аспектів приводить до прийняття різних рішень. Не існує також і юридичної форми підприємства ідеальної на тривалий час, оскільки причини вибору тієї або іншої форми організації можуть змінюватися.

Питання. Які форми підприємницької діяльності існують в Україні?

Відповідь учня. Основними формамипідприємницької діяльності в Україні є:

 1. Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа (СПД).
 2. Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).
 3. Приватне підприємство (ПП).
 4. Товариство з повною відповідальністю (ТзПВ).
 5. Командитне товариство (КТ).
 6. Акціонерне товариство та інші.

Викладач. На початку діяльності ви можете працювати в якості індивідуального підприємця (СПД), надалі, при успішному розвитку бізнесу, можна перейти до іншої організаційно-правової форми, зокрема,  до товариства з обмеженою відповідальністю (ТОВ).

Узагальнимо пройдений матеріал щодо цих двох форм підприємництва у вигляді таблиці, систематизуючи його за такими параметрами: характеристика кожної форми, її особливості, її обмеження.

Методичний коментар: Викладач виводить табличну форму на екран та пропонує групі заповнити її. Обговорюючи разом з викладачем кожну позицію  таблиці, учні поступово заповнюють її. Підсумковий варіант Таблиці 1 подано нижче.

Форми підприємництва в Україні

НазваХарактеристикаОсобливостіОбмеження
Суб’єкт підприємницької діяльності – фізична особа (СПД).Підприємець – фізична особа, яка є громадянином України, іноземним громадянином або особою без громадянства, яка здійснює підприємницьку діяльність. Фізична особа визнається суб’єктом підприємницької діяльності у випадку здійснення нею такої діяльності й реєстрації її як підприємця  Можливий вибір Спрощеної системи оподаткування обліку та звітностіСпеціальні обмеження (стосується здійснення окремих видів підприємництва). Фізична особа суб’єкт підприємницької діяльності не може здійснювати такі види підприємницької діяльності:
1.Надавати фінансові послуги.
2. Інформаційну діяльність у сфері телебачення і радіомовлення. 3. Космічну діяльність. 4. Діяльність у сфері операцій з металобрухтом. 5. Діяльність у сфері загальної, середньої та вищої освіти. 6.Страхову діяльність. 7.Банківську діяльність. 8.Ті види діяльності, які становлять монополію держави.
  Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ).        Товариством з обмеженою відповідальністю є засноване однією або кількома особами товариство, статутний капітал якого поділений на частки, розмір яких встановлюється статутом.Загальна система оподаткування.Всі види діяльності не заборонені законодавством.
Таблиця 1

3. Аспекти оподатковування господарської діяльності.

Викладач. Таким чином,  початковим кроком для реєстрації було обрання вами виду (видів) підприємницької діяльності. Безліч нових практичних питань, таких як,вибір цільової аудиторії, постачальників, співробітників  та багато інших постане перед вами в майбутньому. Особливо нагальним буде питання пошуку партнерів та спонсорів, що вимагатиме від вас фінансово обґрунтованого бізнес плану, розробку якого ми з вами детально вивчали в межах курсу. Однак, для реєстрації бізнес план зайвий, а наступним визначальним для реєстрації питанням  є вибір системи оподаткування

Питання. Згадаємо, які системиоподаткування господарської діяльності може обрати підприємець?

Відповідь учня.   Можна обрати такі системи оподаткування господарської діяльності в залежності від форми підприємництва та виду діяльності: загальна система оподаткування або спрощена система оподаткування (єдиний податок).

Викладач. Для систематизації цього матеріалу скомпонуємо характеристики цих систем оподаткування у табличну форму за 2-ма параметрами – «переваги» та «недоліки».  

Методичний коментар. Викладач виводить табличну форму на екран та при обговоренні з учнями її заповнює.

Система оподаткуванняПереваги Недоліки
Спрощена системафіксований податок  обмеження видів діяльності( в окремих випадках перша та друга група кількість працівників)  
Загальна система   1.Може застосовуватися всіма підприємцями без обмежень;
2. Сума оплаченого податку прямо залежить від результатів фінансово-господарчої діяльності;
3. Якщо за звітний період підприємець не отримав прибутку або припиняє діяльність, то сума оплачених авансом обов’язкових платежів підлягає перерахуванню.
4. об’єктом оподатковування є сукупний чистий дохід підприємця,
– складність адміністрування (більш суворі вимоги до ведення обліку та складання звітності);
– досить високе податкове навантаження, особливо за наявності найманих працівників;
– обов’язкова реєстрація платником ПДВ у разі перевищення обороту  
Таблиця 2. Системи оподаткування господарської діяльності в Україні

Викладач. Які суб’єкти підприємницької діяльності застосовують спрощену систему оподаткування?

Відповідь учня. Суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності, поділяються на такі групи платників єдиного податку згідно ст. 291 Податкового кодексу України (ПКУ) дані станом на 01.06.2020 року:

1) перша група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб, здійснюють виключно роздрібний продаж товарів з торговельних місць на ринках та/або провадять господарську діяльність з надання побутових послуг населенню і обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує 1000000 гривень;

2) друга група – фізичні особи – підприємці, які здійснюють господарську діяльність з надання послуг, у тому числі побутових, платникам єдиного податку та/або населенню, виробництво та/або продаж товарів, діяльність у сфері ресторанного господарства, за умови, що протягом календарного року відповідають сукупності таких критеріїв:не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, одночасно не перевищує 10 осіб;обсяг доходу не перевищує 5000000 гривень.

3) третя група – фізичні особи – підприємці, які не використовують працю найманих осіб або кількість осіб, які перебувають з ними у трудових відносинах, не обмежена та юридичні особи – суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, у яких протягом календарного року обсяг доходу не перевищує 7000000 гривень;

4) четверта група – сільськогосподарські товаровиробники

Викладач. Для більшої наочності представимо дані у табличній формі. Систематизуємо для цього основні показники спрощеної системи оподаткування по кожній з груп СПД, які її використовують.

Методичний коментар. Учні разом з викладачем обговорюють та обирають оптимальну з точки зору наочності форму таблиці та заповнюють її даними з ПКУ. Одержаний варіант таблиці подано нижче.

  ПоказникиГрупа 1Група 2Група 3
Платники ПДВ/Неплатники ПДВ
Обмеження за обсягом доходу за календарний рік1 000 000 грн5 000 000 грн.7 000 000 грн. без ПДВ/ 7 000 000
Обмеження за кількістю працівників010Немає обмежень
Дозволені види діяльностіРоздрібна торгівля на ринках, побутові послуги (за переліком)Послуги населенню та єдинникам, виробництво, торгівля, ресторанне господарство
Ставки податкуФіксована залежно від виду діяльності:
до 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня
Фіксована залежно від виду діяльності:
до 20% мінімальної зарплати на 1 січня
3% доходу + ПДВ/5% доходу
Ведення облікуДоходівДоходівДоходів і витрат/Доходів
ЗвітністьЩорокуЩорокуЩокварталу
Реєстрація платником ПДВНіНіТак/Ні
Таблиця 3.Основні показники для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності.

4. Формування покрокового алгоритму прийняття рішення щодо реєстрації  СПД на основі широкої систематизації опанованого матеріалу.

Викладач. Таким чином, ми з вами опрацювали необхідні для реєстрації теми  і систематизували поданий в них матеріал за базовими  параметрами. Тепер виникає  питання, в якій саме послідовності використовувати ці дані для прийняття рішення щодо реєстрації. З цією метою ми з вами сформуємо покроковий алгоритм прийняття рішення щодо  реєстрації  СПД.

Методичний коментар. Викладач обговорює з учнями послідовність кроків при прийнятті ними рішення щодо започаткування  майбутнього бізнесу і разом вибудовують покроковий алгоритм щодо його реєстрації, а саме:

V. Практичне засвоєння опанованого матеріалу для державної реєстрації СПД.

Викладач. На сьогодні підтримка підприємницької діяльності є одним з найважливіших пріоритетів  державної економічної політики України і здійснюється  як на державному, так і на регіональному рівнях.

Ця підтримка реалізується шляхом:

 • передачі підприємцям державного майна, земельних ділянок для здійснення підприємницької діяльності;
 • сприянні організації матеріально-технічного забезпечення та інформаційного обслуговування, підготовці та перепідготовці кадрів, облаштуванні неосвоєних територій  об’єктами виробничої та соціальної інфраструктури;
 • стимулювання за допомогою економічних важелів (цільових субсидій, податкових пільг) для проведення   модернізування технології, інноваційної діяльності, освоєння нових видів товарів та послуг;
 • надання підприємцям цільових кредитів;
 • надання підприємцям консультаційних послуг щодо реєстрації діяльності, та їх спрощення.

Сам процес реєстрації здійснюється Державною реєстраційною службою України. Для здійснення державної реєстрації СПД необхідно звернутись до органу державної реєстрації, який знаходиться при виконкомах міської / районної ради або при районних держадміністраціях за місцем проживання. На сьогодні реєстрацію можливо провести в будь-якого реєстратора на території України, незалежно від місця проживання особи. Однак, зазначений принцип екстериторіальності реєстрації не впливає на місце податкового обліку. Податковий облік здійснюватиметься контролюючим органом за місцем  реєстрації. З метою реєстрації до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). подаються такі документи: паспорт, ідентифікаційний код (реєстраційний номер облікової картки платника податків), заява.

 Форма діючої Заяви налічує 4 сторінки і представлена у Додатку 1. Однак, у нашому випадку, тобто для первинної реєстрації СПД, заповненню підлягають лише окремі поля, а саме: на першій сторінці  заповнюється  поле «відомості про реєстраційну дію» та поле щодо «відомості про фізичну особу – підприємця», на четвертій сторінці заповнюється поле «відомості про обрану систему оподаткування»:

Методичний коментар.   Учні разом з викладачем згідно покрокового алгоритму переглядають різні варіанти заповнення поля «відомості про обрану систему оподаткування».

Викладач. Форма Заяви, яку ми з вами зараз розглядали дійсна на поточний момент з 01 червня 2020 року. У зв’язку з удосконаленням законодавства змінюються і форми документів, тому на момент реєстрації вам необхідно уточнити діючу Форму Заяви. Це можна зробити особисто, звернувшись  до центру надання адміністративних послуг (ЦНАП), або відкрити, наприклад, сайт органу державної реєстрації при виконкомах міської / районної ради або при районних держадміністраціях за місцем проживання.

VI. Домашнє завдання

 1. За допомогою офіційного сайту Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації знайти консультаційну інформацію для підприємців, зразки документів для реєстрації.

2. Розрахувати суму фіксованого податку для першої та другої групи станом на 01 червня 2020 року.

Використанні джерела

 1. Ануфрієва О. Л., Пальчевська Т. Г., Лагоцька Г. М. Підприємницька діяльність. Навчальний посібник. / За науковою ред. О. Л. Ануфрієвої/ – ІваноФранківськ, «ЛілеяНВ», – 2014. – 304 с.
 2. Групи платників єдиного податку в Україні режим  доступу  https://services.dtkt.ua/catalogues/indexes/14(дата звернення 26.06.2020)
 3. Єдиний податок для приватних підприємців. Особливості роботи на спрощеній системі оподаткування режим  доступу  http://chp.com.ua/ua/spravochnik/edinyj-nalog(дата звернення 26.06.2020)
 4. Програма  ООН із відновлення та розбудови миру режим  доступу  http://my-ccc.org/files/3_UKR_FINAL.pdf(дата звернення 26.06.2020)
 5. Офіційний сайт Верховної ради України Зміни до ПКУ режим доступу https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#Text (дата звернення 26.06.2020)
 6. Офіційний сайт Державної фіскальної служби України режим  доступу http://sfs.gov.ua/(дата звернення 26.06.2020)
 7. Офіційний сайт Солом’янської районної в м. Києві державної адміністрації режим  доступу http://www.solor.gov.ua (дата звернення 26.06.2020)
Додаток 1.1 Заява щодо державної реєстрації фізичної – підприємця.
Додаток 1. 2 Заява щодо державної реєстрації фізичної – підприємця.
Додаток 1. 3 Заява щодо державної реєстрації фізичної – підприємця.
Додаток 1. 4 Заява щодо державної реєстрації фізичної – підприємця.