ЗНО ― це перевірка не лише знань учня, але й деякою мірою роботи вчителя. Тому ми розуміємо, що вчителі теж схильні до стресових реакцій, переживань та нервових зривів під час під-готовки до тестування.
Саме тому допомога вчителям повинна охоплювати профілактики стресу, навчання ефективній взаємодії з учнями на уроці, налаштування на позитивні установки учнів щодо складання ЗНО, а також уміння донести до учнів розуміння того, що ЗНО — це певний етап досягнення мети.
Консультаційна робота з педагогами передбачає надання допомоги в розв’язанні конкретних проблем на уроці щодо особливостей навчальної діяльності учнів.
Психологічні закономірності підготовки випускників до тестування, які повинні враховувати педагоги під час навчання:
1. Виокремлювати головне.
2. Бачити подібне й відмінне, уміти порівнювати.
3. Працювати зосереджено.
4. Узагальнювати й диференціювати.
5. Міркувати та робити висновки (до відповіді, уроку, ситуації).
6. Створювати схеми-конспекти.

Учителеві варто пам’ятати, що на виконання завдань із вибором однієї правильної відповіді треба відводити орієнтовно одну хвилину, а кількох правильних відповідей або встановлення від повідностей — півтори хвилини. Важливо привчати учнів виконувати завдання не лише правильно, а й швидко, щоб максимально наблизити їх до умов, у яких випускники працюватимуть під час ЗНО.
На цьому етапі учителеві слід навчати учнів алгоритмів виконання тестових завдань різних форм, аналізувати результати тестування, визначати типові помилки й шляхи їх усунення. Доцільно давати учневі конкретні інструкції, як виправити помилки.
Розробляючи контрольні тести, учителям треба враховувати, що запропоновані завдання повинні бути різноманітні за змістом і формою, що дасть змогу уникнути монотонності й забезпечити постійну та стійку мотивацію учнів до роботи. Не варто обмежуватися лише завданнями закритої форми, доцільно пропонувати учням також і відкриті завдання.
Учитель повинен пам’ятати, що основу завдання треба формулювати переважно у формі стверджувального речення, і яке має бути максимально коротке, точне й однозначне, а варіанти відповідей доступними для розуміння школярами.
Для успішної підготовки учнів до ЗНО вчителю рекомендують підібрати комплект навчальних засобів: навчальні програми з предмета, шкільні підручники, довідники, збірники тестових завдань й інші посібники.
Під час підготовки учнів до ЗНО доречно на кожному етапі роботи впроваджувати підготовчі вправи, елементи роботи, що можуть бути під час написання тестів, зокрема:

  • під час вивчення нового матеріалу;
  • під час перевірки знань (тестові завдання різної форми для поетапного контролю, тематичні й підсумкові тестові завдання);
  • для закріплення нового матеріалу (індивідуальні й групові тестові вправи);
  • як домашнє завдання (тестові завдання для самоконтролю).

Для підготовки до ЗНО варто використовувати також позаурочний час (групові та індивідуальні консультації). Практичні психологи розробили чимало інструментів, використання яких може підтримати віру дитини в те, що ЗНО пройде успішно. Ці інструменти та ще більше цікавих статей, практичних вправ шукайте в книжці “ЗНО та ДПА: Як допомогти дитині впоратися зі стресом (рекомендації, тести, тренінги)”

Психологічна підготовка до ЗНО.Семінар-тренінг для педагогів

Мета:

  • сформулювати поняття «готовність до ЗНО»;
  • виявити можливі труднощі під час підготовки до ЗНО;
  • ознайомити зі стратегіями підтримки учнів різних груп під час підготовки та проходження ЗНО.

Перебіг семінару

І. Інформаційне повідомлення

Психолог. Під час підготовки та складання ЗНО в учнів можуть виникнути деякі труднощі. Їх класифікують так:

1. Недостатня сформованість певних навчальних компонентів: недостатній обсяг знань, навичок роботи з тестовими завданнями, нездатність оперувати системою понять, змістом навчального матеріалу. Ці складнощі, насамперед, пов’язані з результативністю навчання в школі.
2. Особистісні труднощі: неадекватна самооцінка, темп діяльності, специфіка мислення тощо.
3. Процесуальні труднощі (пов’язані із ЗНО): недостатня обізнаність із правилами складання ЗНО, незнайоме місце. Поняття «Готовність до ЗНО» можна розкрити через такі структурні компоненти.

КомпонентПоказники готовності
ПізнавальнийВисока мобільність, здатність переключатися на інший вид діяльності; високий рівень організації діяльності; висока та стійка працездатність; високий рівень концентрації уваги; структурованість мислення; сформованість внутрішнього плану дій
ОсобистіснийНаявність сформованого уявлення про ЗНО, що відповідає реальності; адекватна самооцінка; самостійність мислення та дій
ПроцесуальнийОзнайомлення з процедурою ЗНО (перегляд відеострічки, пробне ЗНО); навички роботи з тестовими матеріалами; уміння встановлювати контакт у незнайомій ситуації зі сторонніми людьми
Готовність до ЗНО

Зрозуміло, що й «групу ризику» серед дітей класифікують за критеріями залежно від пропонованих показників, тобто виокремлюють дітей з особистими й пізнавальними труднощами.

ІІ. Мозковий штурм

Учасники об’єднуються в мікрогрупи. Кожна мікрогрупа працює над розробкою стратегії підтримки певної категорії дітей. Пропоновані категорії:
1. Правопівкульні діти
2. Тривожні та невпевнені діти
3. Діти з браком довільності й самоорганізації
4. Відмінники
5. Гіпертимні діти
6. Астенічні діти
7. Флегматичні діти
До кожної категорії додають психологічну характеристику.
Обговорення
Психолог.
З якими труднощами ви стикнулися під час виконання цієї вправи?
Методичні рекомендації для вчителів

Категорія дітейПсихологічна характеристикаСтратегії підтримки
«Правопівкульні»Значно підвищена активність правої півкулі; багата уява, образне мислення; складно логічно мислитиНавчати виокремлювати головне; орієнтуватися на застосування образів, метафор під час підготовки до складання тестів
Тривожні та невпевненіСхильні сприймати будь-яку ситуацію, пов’язану з навчанням, як небезпечну; часто перевіряють уже зроблене, виправляють написане; гризуть ручку, просять педагога подивитися, чи правильно вони виконали завданняСтворення ситуації комфорту; психологічна підтримка перед тестуванням: формування атмосфери доброзичливості й підтримки навколо них
З браком довільності й самоорганізаціїНестійка працездатність; коливання темпу діяльності; нераціональне використання часу, відведеного для праціНавчити використовувати зовнішні опори для саморегуляції діяльності (планування, складання списку дій тощо)
ВідмінникиВисокий рівень відповідальності, організованості, успішності; дуже чутливі до схвалення, у них високий рівень амбіційності й нестійка самооцінкаУдосконалити вміння розподіляти час
АстенічніШвидка втомлюваністьДопомогти дібрати оптимальний режим підготовки: періоди навчання слід чергувати з відпочинком. Батькам таких дітей рекомендують звернутися до невропатолога або психоневролога для призначення вітамінів або трав’яних зборів
ГіпертимніШвидкі, енергійні, активні. У них високий темп діяльності, проте в процесі роботи припускаються багатьох помилок через брак зібраності й акуратностіНавчити перевіряти, аналізувати свою роботу; переконати у важливості ЗНО
Флегматичні дітиНизький рівень рухливості й лабільність психічних функційТренувати навички переключення

Треба пам’ятати, що пропонована класифікація дітей за «групами ризику» неповна, у ній зосереджено увагу лише на тих учнях, які найімовірніше матимуть труднощі під час складання ЗНО.

Більше книжок на цю тему