Сучасне молоде покоління багато в чому відрізняється від своїх батьків та більш старшого покоління. Їхні особистості формуються через існування в зовсім інших умовах розвитку й соціалізації. Тому перед учителями, особливо старшого віку, стоїть завдання — вивчити нове покоління, його характеристики, особливості отримання освіти, клю­чові компетенції, умови соціалізації. Важливо зрозуміти, як включеність в інформаційні процеси впливає на установки, цінності та спосіб життя дітей, щоб підібрати найбільш ефективні методи навчання і виховання.

Вважається, що сучасні діти запрограмовані на багато за­дачність і можуть, наприклад, слухати музику, переглядати інстаграм і робити домашнє завдання одночасно, це не зовсім так: у результаті увага розсіюється, а інформація засвоюється набагато складніше. Окрім того, заучування і запам’ятовування у них не в пріоритеті, адже вся інформація є в інтернеті. На перший план виходять навички її пошуку й верифікації.

Шкільна освіта не стоїть на місці. Але основ­ною проблемою є те, що сучасна система освіти не встигає за темпами розвитку дітей. І як би освітянам не хотілося це визнавати, але це дійсно так. Учителі щороку скаржаться на те, що їм важко працювати з дітьми і що таких дітей вони ще ніколи не навчали. Тож постає питання, що робити сучасній системі освіти, щоб дійсно відповідати критерію «сучасної». Для початку розберемося з особливостями сучасного покоління: хто вони, що їх цікавить, яких принципів вони дотримують. Адже самі ці показники і визначають ті самі компетенції, якими має володіти сучасний учитель. Уже сьогодні вчителі початкової школи про­щаються з одним поклінням дітей і зустріча­ють нове. Щоб зрозуміти, яким буде наступ­не, варто усвідомити основні особливості й вектори розвитку їх попередників, а саме — покоління Z.

Характеристики покоління Z

Це діти, народжені між 2000— 2010 роками, хоча серед демографів немає чіткого консен­сусу, чи саме ці роки можна вважати народженням покоління Z або як ще їх називають — постміленіали.
Інформаційна ера людства, що її характеризують цифровою революцією, можли­вістю вільно передавати та приймати інфор­мацію, мати миттєвий доступ до будь­ якої інформації, призвела до змін у віковому розвитку нервової системи покоління Z. Психофізіологічний розвиток кожної дитини підпорядковано законам послідовного вікового розвитку, кожен етап якого готує до успішного проходження наступного.
Потік неадаптованої для дитячої свідомості інформації, яку доводиться споживати сучасному школяру, провокує підвищену збудливість, уразливість, непосидючість, метушливість і навіть — гіперактивність. Представники покоління Z швидко навчаю­ться, швидко обробляють інформацію, миттєво можуть переключатися з одного виду діяльності на інший.
Дії в умовах багатозадачності, володіння інформацією та можливість її пошуку сприяють формуванню у молоді впевненості в собі, у своїх силах і формують у них власну точку зору. Проте головна проблема, яка стосується формування власної думки у школярів, — це невміння критично мислити та правильно аналізувати знайдену інформацію. Це звужує можливості дитини і, як наслідок, у покоління Z може формуватися некоректний світогляд. Тому головний акцент педагогічного процесу необхідно спрямувати на розвиток критичного мислення й інформаційної грамот­ності учнів. Наступною характеристикою молодого покоління, яку можна виділити, є так звана «кліповість мислення», тобто здатність сприй мати світ через короткі яскраві образи і послання, наприклад, через стрічку теленовин, невеликі статті або короткі відеокліпи.
Так, у дитини з’являються поверхневі знання, водночас повний обсяг знань із певної теми для неї залишається невідомим. У такому випадку школяр оперує лише вирваними з повного контексту знаннями. Тому головне завдання педагога — розвивати у дітей зацікавленість до пізнання як загального прин­ципу, навчити заглиблюватися в теми, які їх цікавлять.
Ще однією ключовою ознакою покоління Z є те, що здебільшого відносини між дітьми та їхніми батьками мають партнерський характер, відсутній авторитарний догматичний тиск старших, більш дружнє спілкування. Тому вчителі повинні у своїй діяльності також розуміти, що вчительська думка може бути не авторитетною для дітей в окремих сферах знань.
Покоління Z занурене у віртуальне спілкування, що має фрагментарний характер та ігнорує будь ­який «духовний зв’язок» між людьми. Уже сьогодні соціальні мережі замінюють «живе» спілкування, тому діти відчувають нестачу міжособистісної безпосередньої та безпечної комунікації.

Цінності покоління Z

Цінності навіть найстарших представників покоління Z — підлітків і 19—20­ річних юнаків та дівчат — перебувають ще в процесі формування. Особливо це стосується такої морально­етичної цінності, як розуміння відповідальності.
Відповідальність для сучасної молоді набуває короткостроковий, інструментальний характер. Представники покоління Z або воліють уникати відповідальності взагалі, або мінімізувати її частку як за ступенем, так і за тривалістю.
Наприклад, сучасна молодь робить вибір на користь високооплачуваної роботи, але не пов’язаною з високою відповідальністю. З огляду на те, що відповідальність передбачає самостійність у виборі та прийнятті рішень, у молодих людей спостерігається підвищена схильність до невиправданого ризику та недо­оцінки можливостей виникнення негативних наслідків на тлі перспектив набуття миттєвих переваг — задоволення, вигоди, високої оцінки оточення. Цим обумовлено любов молоді до екстремальних розваг.
Інструментальну цінність для покоління Z мають такі категорії, як освіта та професіоналізм. Це означає, що процес якісного отримання знань, умінь і навичок у молоді поступається результатам навчання — складанню іспитів і отриманню диплома.
Професія сама по собі не викликає інтересу в покоління Z і її розглядають як ресурс для досягнення успіху в майбутньому, як інструмент, що дає можливість зайняти «високоприбуткову економічну позицію». Поряд із цим слід зазначити, що перед сучасними педагогами й психологами стоять серйозні завдання, пов’язані не тільки з поглибленням знань про особливості нинішнього покоління школярів, які навчаються або прийдуть учитися в школу, а й із пошуком та реалізацією способів і засобів психолого­педагогічного впливу, модернізації самого процесу та змісту освіти.

Характеристика покоління Альфа

Діти, які народилися після 2010 року, — особливі. За теорією поколінь у них специфічний характер, і вони не піддаються вихованню тими методами, якими виховували попереднє покоління. Тому найчастіше для навчання таких дітей потрібна допомога фахівців.
Дітей Альфа не можна змусити щось зробити. На них не діють примус, страх, крики, погрози і покарання. Для дітей Альфа потрібні співпраця, заохочення і похвала.
Вони всебічно обдаровані і чітко знають, чим би не хотіли займатися. А ще мають вроджену здатність сприймати колосальний обсяг інформації та за п’ять років дізнаються більше, ніж їхні бабусі­-прабабусі за все життя!
У 6—7 років їм відомо, як влаш­товано Сонячну систему, вони мають уявлення про еволюцію Землі і про кругообіг життя в природі. Розвивальні ігри просто з пелюшок зака­чують у їхню «базу даних» потрібну інформацію, a Google на будь­яке запитання відповідає швидше, ніж батьки. Водночас вони гіперчутливі й легко ранимі. І зовсім не терплять насильства над собою — ні фізичного, ні морального. Соціологи стверджують, що нове покоління Альфа — назва Gen Аlphas — стане найосвіченішим поколінням в історії. Ті, хто народяться в найближчі 15 років, почнуть школу раніше і вчитимуться більше, ніж попередні покоління.
Демографи вважають, що саме діти покоління Альфа будуть рушійною силою прогресу. Вони більш урів­новажені, позитивні, менш агресивні, ніж представники попередніх поколінь, практично не схильні до впливу будь­ яких формальностей. До слова, тенденція зниження любові до формалізації простежується крізь усе покоління.
Кожне нове покоління більш вільне, ніж попереднє. І покоління Альфа вже не сприйматиме формальні статуси, обов’язки й ритуали. Також вони будуть добре ерудовані, тому що їхній розвиток починатиметься раніше (по суті, з моменту, коли дитина навчилася говорити і взяла в руки планшет або смартфон) і триватиме практично протягом усього життя.
Покоління Альфа, яке виховують дорослі поколінь X і Y, ростуть в умовах подвійного доходу — де обоє батьків працюють і народили дитину після 30 років. Це передбачає, що дорослі покоління Альфа можуть бути вразливі в питаннях, пов’язаних зі своїм здоров’ям.
Згідно з прогнозами дослідників, актуальною буде проблема ожирі­ння, зокрема через сидячий спосіб життя, пов’язаний із впливом сучас­них технологій, які витісняють інші способи проведення часу, ніж перед комп’ютером.
Молодь Альфа мінятиме професію кілька разів, тому що матиме більший вибір вільних посад. Виховання дітей з усвідомленістю, що наше становище формує індивідуальність і майбутнє наших дітей та може бути придушене, але може бути також хорошою мотивацією, щоб робити це так мудро, як тільки ми вміємо.

Покоління А

Люди А дуже цінують персоналізацію та індивідуальний підхід

Вони з пелюшок використовують всілякі гаджети, тому опановують навичку користування YouTube раніше, ніж починають читати і писати. Не дивно, що ці діти з ранніх років вчаться самі обирати, що і як їм дивитися в інтернеті, тому для них вкрай важлива свобода вибору і персоналізація.

Вони не поділяють реальний і віртуальний світи

Для дітей, які народилися в цифрову епоху, віртуальний і реальний світи майже однакові. Вони вільно переміщаються з одного в інший, тому що звикли, що картин­ка на екрані все більше схожа на ту, яка їх оточує в житті. Зараз для дітей немає особливої різниці, як сприймати інформацію — через екран смартфона або наживо.

Діти ­Альфа створюють абсолютно новий тип контенту

Недавнє дослідження показало, що дитячі ролики на YouTube займають перші рядки всіх рейтингів. Звичайно, в «дитячому інтернеті» зовсім інший контент: стрім, розіграші. Покоління альфа або придумує нові формати, або трансформує старі. Яскравий приклад: мультяшний ролик про акул Baby Shark став супер популярним і набрав мільярди переглядів на YouTube.

У них високі моральні стандарти, і вони тонко відчувають фальш

Люди­-альфа цінують прозорий світ, без будь­яких секретів і фальші. Важливе місце в їхньому світі посідає репутація. Якщо важлива для них людина збрехала або була не до кінця відвертою, вони це відчують і не скоро пробачать цю помилку. Причому у сучасних дітей досить високі моральні стандарти. Їм з дитинства розповідають, що треба дбати про екологію, не допустити вимирання тварин, що важливо переробляти сміття і споживати вдумливо.

Вони краще ладнають з батьками

Сьогодні дуже популярний принцип усвідомленого батьківства, коли дорослі відчувають величезну відповідальність за долю своєї дитину і намагаються проводити з нею якомога більше часу. Спілкуючись з дитиною, дорослі намагаються не стільки жорстко виховувати її, скільки вести з нею діалог.

Вони не можуть довго концентруватися на чомусь одному

У молодого покоління є серйозні проблеми з тривалою концентрацією. Вони споживають інформацію мало не по 10 годин на день, тому їх мозку потрібно справлятися з навантаженням. В їхньому світі картинка витісняє текст, а середній час концентрації на одному пості скоротилося до 1 секунди. Завдяки цьому у дітей А дуже добре розвивається критичне мислення: у них просто немає часу на те, щоб витрачати його на неважливі і непривабливі речі.

Приблизно 40% дітей не отримають вищої освіти

Новому поколінню доведеться постійно здобувати нові навички або навіть змінювати рід діяльності, тому що їх дохід буде залежати від розуміння ситуації і швидкого включення в процес. За деякими прогнозами, за своє життя дитина покоління А встигне змінити близько 5 видів діяльності і 20 роботодавців. При цьому аналітики вважають, що нове покоління буде дуже освіченим за рахунок самонавчання і самоосвіти.

Люди А будуть довго жити. Можливо, до 100 років

Оскільки медицина в сучасному світі розвивається дуже швидко, а якість життя поліпшується з кожним роком, сучасні діти цілком зможуть прожити до 100 років, а то і більше. Наприклад, за підрахунками експертів з Інституту демографічних досліджень Макса Планка, кожна третя дівчинка, народжена в цьому році в Німеччині, відзначить 100­річний ювілей.

Вони стануть рушійною силою прогресу

Провідні демографи сходяться на думці, що саме сучасні діти стануть носіями якоїсь гуманістичної місії і двигунами прогресу. Діти­ Альфа більш урівноважені і менш агресивні, ніж їх попередники. Крім того, люди А будуть вкрай ерудованими, так як їх освіта буде починатися мало не з пелюшок і тривати протягом усього життя.

Їм доведеться розвивати емоційний інтелект

Сьогодні все більше вчених говорять про штучний інтелект, який розвивається так інтенсив­но, що можливо, нам доведеться незабаром з ним конкурувати. А єдиний спосіб конкуренції з роботами — це розвиток емоційного інтелекту (El), який недоступний машинам. Багато роботодавців кажуть, що для успішної кар’єри дитині потрібно буде володіти трьома речами — адаптивністю, вмінню працювати з інформацією і здатністю знаходити спільну мову з будь­якою людиною.

Отже, покоління Альфа й інтернет — нерозривно пов’язані. І щоб відповідати мобільним запитам нового покоління, змінюватися потрібно вже зараз. Звичайно, із повною впевненістю говорити про особливості покоління Альфа можна не раніше, ніж через 10 років, коли його представники підростуть. Але тоді підлаштуватися під їхні запити буде вже пізно, адже багатозадачні й нетерплячі діти Альфа повинні отримати бажане за першим покликом мишки. І зволікання вони не пробачать. Тому дорослим треба не боятися вчитися в дітей і тим самим допомогти становленню нашого майбутнього.

Використані джерела

1. Зарубина Н. Н. Этика ответственности совре­менной российской молодежи. Социология. URL: https:// mgimo.ru/fi les/234861/soc_zarubina.pdf (дата звернення: 27.04.2019).
2. Кулакова А. Б. Поколение Z: теоретический аспект. URL: file:///D:/Downloads/pokolenie­ z­teoreticheskiy­aspekt.pdf (дата звернення: 27.04.2019).
3. Лившиц Влад. Поколение Альфа. URL: https://www. proza.ru/2015/11/06/1475 (дата звернення: 09.05.2019).
4. Поколение Альфа: кто они и в чём их особенности. URL: https://reklamaster.com/ marketing­ and­advertising/pokolenie­alfa­kto­oni­i­v­chjom­ih­osobennosti/ (дата звернення: 09.05.2019).
5. Сапа А. В. Поколение Z — поколение эпохи ФГОС. Продуктивная педагогика. 2015. No 8 (56).
6. Шамис Е. «Ослабь хватку» или «Профессиональное родительство» поколения X. URL: https://rugenerations. su (дата звернення: 27.04.2019).
7. 30 фактов о современной молодежи: исследование Сбербанка и Validata. Янгспейс. 2017. No 11. URL: http:// youngspace.ru/faq/sberbank­issledovanie-­molodezhi (дата звернення: 27.04.2019).
8. На смену поколению Z идет новое — альфа. Почему к нему стоит присмотреться прямо сейчас. URL: https://bit.ly/3hjjhrR (дата звернення: 27.04.2020)