Цей метод учить командній роботі для опрацювання значної кількості інформації за короткий проміжок часу. Позитивним ефектом «ажурної пилки» є заохочення учасників до взаємодопомоги, конструктивного співробітництва та толерантності. Основний принцип цього методу — «вчимося — навчаючи».

Мета. Цей метод допомагає учням засвоїти досить великий обсяг інформації. Вони виступають у ролі «експертів», коли навчають одне одного певної частини навчального матеріалу. Кожен учень відіграє активну роль, навчаючи й навчаючись, глибше розуміє матеріал і використовує мислення вищого рівня.
Під час застосування цього методу учні повинні допомагати одне одному вчитися. Цей метод можна використати, коли учні читають текст, слухають повідомлення або проводять групове дослідження.
У методі «Ажурна пилка» застосовують звичайні («домашні») групи й експертні групи. Для того щоб скористатися цим методом, учителеві потрібно провести певну попередню роботу, зокрема слід заздалегідь підготувати аркуші із завданням.
Метод «Ажурна пилка» можна застосовувати в групах, в яких щонайменше 9 учнів, але не більше 90. Звичайні («домашні») групи повинні в ідеалі мати чотири особи. Ці групи повинні продовжувати працювати в такому складі протягом трьох тижнів чи більше й мають охоплювати різних учнів: хлопців і дівчат із різними здібностями та інтересами. Потрібно витрачати час на те, щоб допомагати учням працювати в групах ефективно, особливо у звичайних «домашніх» групах. Експертні групи також в ідеалі повинні мати не більш ніж чотири або п’ять осіб.
Це означає, що, коли ви проводите «Ажурну пилку», у вас може виявитись більше учнів у кожній «домашній» групі, ніж кількість експертних груп; тоді вам потрібно методом випадкового вибору призначити «додаткових» учнів у різні експертні групи так, щоб кількість учнів в експертних групах залишалась відповідною. Якщо кількість учнів у класі цього вимагає, то вам може знадобитись організувати більш ніж по одній експертній групі з однаковим завданням.
Цей метод можна застосовувати в межах одного уроку (45 хв), але цей час буде обмеженим. Зважаючи на те, що обговорення в експертних групах потребує 8 хв і що кожному «експертові» буде потрібно 4 хв, щоб керувати дискусією у своїй «домашній» групі зі свого питання, то в нас залишається всього 20 хв, які потрібно розподілити на початок і закінчення уроку й читання (або інший спосіб викладу досліджуваного матеріалу).
Для того щоб мати більше часу, учням можна напередодні дати домашнє завдання прочитати матеріал або учні можуть прослухати лекцію чи взяти участь у проведенні експерименту в класі в інший день, щоб на уроці було більше часу на виконання «Ажурної пилки».
Необхідно заздалегідь підготувати запитання, які допоможуть проводити обговорення у групах експертів. Їх можна записати на дошці. Учням можна дати матеріал для читання, але також можна розповісти їм певну історію, прочитати лекцію або надати якийсь інший стимулювальний життєвий досвід.

8 КРОКІВ У РОБОТІ

Крок 1.Учитель підготовляє аркуші із вказівками для експертів

Він починає з того, що аналізує той матеріал, який учням потрібно вивчити, і пише запитання з цього матеріалу, які будуть спрямовувати процес навчання учнів. Учителеві потрібно підготувати запитання та об’єднати їх у групи — скільки груп запитань, стільки буде й груп експертів (зазвичай чотири або п’ять). Кожну групу запитань можна ставити до певної частини досліджуваного матеріалу.

Крок 2.Учитель розподіляє учнів у звичайні «домашні» групи

У кожній «домашній» групі має бути по чотири або п’ять осіб. Кожна група має в складі різних учнів: хлопців і дівчат із різними здібностями та інтересами. «Домашня» група є важливою, оскільки учні в ній будуть працювати разом протягом тривалого періоду часу й будуть відповідати одне за одного.
Отже, вони мають щонайменше відчувати певну відданість стосовно одне одного. Ці групи мають працювати в такому складі протягом трьох тижнів або більше, і вони повинні виконувати спільно й інші завдання, що передбачають кооперацію — а не лише працю-вати методом «Ажурна пилка».

Крок 3. Кожній «домашній» групі учитель дає підготовчу вправу (вправа на створення почуття єдиної команди/колективу у групі)

Щоб члени команди ставилися одне до одного невимушено, у перший раз, коли вони працюють разом, їм спочатку потрібно дати підготовчу вправу для створення в групі духу єдиної команди; потрібно періодично давати такі вправи й надалі. Корисна розминка такого роду — запропонувати кожній «домашній» групі створити свій «девіз команди». Їм можна дати 3 хв для створення такого девізу, а потім потрібно кожну групу по-просити проголосити його (хором) усьому класу.

Крок 4.Учні читають видані їм матеріали або отримують досліджуваний матеріал в іншій формі

Екземпляр тексту має бути в кожного учня. Якщо це не текст, то вчитель читає або розповідає учням історію, читає лекцію й керує учнями під час виконання певного навчального завдання.

Крок 5.Учитель повідомляє запитання для вивчення й об’єднує учнів в експертні групи

Тепер учитель може написати запитання на дошці або роздати картки із запитаннями. Групи переписують перелік запитань. Учитель просить учнів «розрахуватися» у своїх групах на «один—два—три—чотири». Він указує учням, у яких частинах класу будуть збиратися експертні групи й просить, щоб учні під номером «один» перейшли у відповідний кут класу, учні під номером «два» сіли в іншому куті класу — доки всі експертні групи не займуть відведені їм місця. Учитель призначає, хто буде керувати обговоренням у кожній експертній групі. Потім учитель пояснює, що група 1 має підготуватись, щоб навчати інших (учитель називає запитання, які потрібно розглянути),група 2 має взяти інші визначені запитання й так далі, поки не будуть розподілені всі запитання.

Завдання, де застосовують кооперативне навчання, вимагають, щоб учні відповідали одне за одного, щоб дати можливість навчитися певних речей. Проте учні підзвітні індивідуально, тобто кожен учень повинен також вивчити увесь матеріал. Усе це означає, що засвоєння матеріалу потрібно перевіряти в кожного учня (під час письмових або усних перевірок). Однак учитель може заохочувати й загальні успіхи груп, стежачи за успішністю групи протягом часу й присуджуючи бали всім членам групи, якщо підвищується загальна успішність групи. Щоб ви могли надавати вказівки учням, що настав час переходити з однієї групи в іншу, вам стане в пригоді певний спосіб швидко зосереджувати їхню увагу, коли учні працюють у групах. Навчіть учнів подавати й сприймати безшумний сигнал.Наприклад, підніміть руку вгору вище голови. Кожен учень, помітивши цей знак, повинен негайно припинити говорити, повернутись до вас обличчям і слухати подальші вказівки. Якщо поруч хтось з учнів не бачить сигналу й розмовляє, достатньо легко поплескати по плечу — дати знати, що слід мовчати й слухати вас. Учителеві варто попередньо попрактикувати застосування безшумного сигналу кілька разів на початку уроку, якщо використовує його вперше.

Крок 6.Експертні групи обговорюють блок питань, щоб навчити інших учнів

Учитель виділяє час на те, щоб експертні групи обговорили свої запитання й вирішили, яким чином їм навчати інших. Учні кожної експертної групи повинні знайти ідеї, що відповідають на їхні запитання, у тексті або в матеріалах. Завдання учнів в експертних групах полягає в тому, щоб вирішити, як найкраще вести обговорення кожного запитання, коли вони повернуться у свої «домашні» групи. Учителеві потрібно впевнитись, що всі учні розуміють, що завдання не в тому, щоб самим відповісти на запитання, повернувшись у «домашню» групу, а щоб підвести інших членів своєї групи до відповіді на ці запитання. Потім учні повинні придумати, якими методами вони скористаються, щоб їх «домашні» групи обговорили ці запитання. Поки експертні групи проводять обговорення, учитель повинен рухатись між ними, щоб допомогти їм не відхилятися від теми й надавати їм пояснення, якщо вони потрібні.

Крок 7.Експерти повертаються у свої «домашні» групи й по черзі керують обговоренням

Коли в експертних групах учні підготувалися до того, щоб навчати інших, вони залишають експертні групи й повертаються у свої «домашні» («рідні») групи. Експерти по черзі обговорюють довірені їм запитання (записані на експертній картці) з іншими членами своїх «домашніх» груп. У кожного учня має бути приблизно 5 хв, щоб керувати своєю частиною обговорення. Завдання експерта полягає не в тому, щоб повідомити ідеї, а в тому, щоб поставити запитання групі й відповісти на їхні запитання, подбавши про те, щоб кожен добре продумав і вивчив ту частину тексту або досліджуваного матеріалу, за яку він призначений відповідальним.

Крок 8.Оцініть процес

Учитель просить усіх подумати про те, який внесок кожен із них зробив в обговорення, і про те, як можна покращити заняття.

Використані джерела

1. Алан Кроуфорд, Саул В., Метьюз С., Макінстер Д. Технології розвитку критичного мислення учнів / наук. ред., передм. О. І. Пометун. Київ: Вид-во «Плеяди», 2006.
2. Алан Кроуфорд, Е. Венди Саул, Самуел Метьюз, Джеймс Макінстер. Технології розвитку критичного мислення учнів: переклад публікації проекта «Читання і письмо для критичного мислення». URL: goo.gl/wW1AFv

Підготувала Оксана ІВАЩЕНКО, м. Київ

Більше цікавих матеріалів шукайте в газеті “Шкільний світ”: http://presa.ua/shkil-nij-svit.html