Українська мова. Уроки за новою програмою. 5 клас

Книжка складається з уроків та матеріалів до них, укладених згідно з програмою для 5 класу. Запропоновані види робіт і завдань, форми і методи організації та проведення сучасного уроку української мови якнайкраще сприяють формуванню основних компетентностей учнів.

Книжка розрахована на вчителів-словесників, методистів, студентів філологічних факультетів педагогічних вишів тощо.

20,00 

Є в наявності

Артикул: 547 Категорії: , Позначки: ,

ЗМІСТ

Значення мови в житті суспільства. Українська мова — державна мова України

Повторення вивченого в початкових класах

 • Вхідний (діагностичний) контроль. Диктант
 • Загальне уявлення про мовлення. Основні правила спілкування
 • Частини мови. Основні способи розпізнавання
 • Іменник. Велика буква і лапки в іменниках
 • Прикметник. Голосні у відмінкових закінченнях прикметників
 • Числівник. Правопис числівників
 • Займенник, його основні ознаки
 • Дієслово. Не з дієсловами. Правопис -шся, -ться у кінці дієслів
 • Прислівник. Правопис прислівників

Читати далі

 • Прийменник. Правопис прийменників. Сполучник. Уживання сполучників для зв’язку слів і частин складного речення
 • Тематичне оцінювання знань з розділу «Повторення вивченого в початкових класах». Контрольне аудіювання тексту художнього стилю

Відомості з синтаксису й пунктуації

 • Словосполучення. Головне й залежне слово у словосполученні
 • Словосполучення лексичні й фразеологічні. Граматична помилка та її умовне позначення. Синтаксичний розбір словосполучення
 • Речення. Головні члени речення
 • Речення з одним головним членом (загальне ознайомлення)
 • Види речень за метою висловлювання: розповідні, питальні, спонукальні. Окличні речення
 • Розділові знаки в кінці речень. Пунктуаційна помилка та її умовне позначення
 • Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина
 • Другорядні члени речення: додаток, означення, обставина (продовження)
 • Тематичне оцінювання з розділу «Словосполучення. Речення. Головні й другорядні члени речення»
 • Речення з однорідними членами. Кома між однорідними членами
 • Узагальнювапьне слово при однорідних членах речення. Двокрапка й тире при узагальнювальних словах у реченнях з однорідними членами
 • Звертання. Розділові знаки при звертанні
 • Вставні слова, виділен
 • Складні речення із безсполучниковим і сполучниковим зв’язком. Кома між частинами складного речення
 • Пряма мова. Розділові знаки при прямій мові
 • Діалог. Тире при діалозі
 • Тематичне оцінювання з розділу «Відомості з синтаксису і пунктуації»

Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія

 • Звуки мовлення. Голосні та приголосні звуки
 • Приголосні тверді та м’які, дзвінкі та глухі. Вимова звуків, що позначаються буквами /і Г
 • Позначення звуків мовлення на письмі. Алфавіт
 • Співвідношення звуків і букв. Звукове значення букв я, ю, є, ї
 • Орфограма. Умовне позначення орфографічних помилок
 • Склад. Наголос. Основні правила переносу
 • Поняття про орфографічний словник. Робота з ним
 • Вимова голосних звуків і позначення їх на письмі. Ненаголошені голосні е, и, о в коренях слів. Ненаголошені голосні, що не перевіряються наголосом
 • Узагальнення і систематизація вивченого з теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»
 • Тематичне оцінювання знань учнів з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»
 • Вимова приголосних звуків. Уподібнення приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних
 • Чергування [о] — [а], [е] — [і], [е] — [и] в дієслівних коренях
 • Чергування [о], [е] з [і]
 • [и], [і] після [ж], [ч], [ш] та [г], [к], [х] у коренях слів
 • Голосні [е], [о] після [ж], [ч], [ш]
 • Чергування приголосних у коренях дієслів
 • Вимова й написання префіксів з- (зі-), с-
 • Вимова й написання префіксів роз-, без-
 • Позначення м’якості приголосних на письмі буквами ь, ї, є, ю, я. Сполучення ьо, йо
 • Правила вживання апострофа
 • Подвоєння приголосних
 • Написання слів іншомовного походження: и, і у словах іншомовного походження; правопис м’якого знака й апострофа; подвоєння букв
 • Тематичне оцінювання учнів з розділу «Фонетика. Графіка. Орфографія. Орфоепія»

Лексикологія

 • Лексикологія як наука. Лексичне значення слова. Однозначні й багатозначні слова. Уживання багатозначних слів у прямому й переносному значенні
 • Пряме і переносне значення слова. Практична робота над лексичними помилками
 • Ознайомлення з тлумачним і перекладним словниками
 • Загальновживані (нейтральні) і стилістично забарвлені слова
 • Групи слів за значенням (синоніми, антоніми, омоніми)
 • Використання синонімів, антонімів, омонімів у мовленні. Ознайомлення зі словниками синонімів, антонімів
 • Тематичне оцінювання учнів з розділу «Лексикологія». Контрольне читання мовчки тексту розповідного характеру з елементами опису

Будова слова. Орфографія

 • Будова слова. Значущі частини слова
 • Основа слова і закінчення
 • Корінь як значуща частина слова
 • Корінь слова. Спільнокореневі слова
 • Префікс як значуща частина слова
 • Вимова і правопис префіксів пре-, при-, прі-
 • Суфікс як значуща частина слова
 • Узагальнення і систематизація знань з розділу «Будова слова. Орфографія». Розбір слова за будовою
 • Тематичне оцінювання знань учнів з розділу «Будова слова. Орфографія»

Повторення й узагальнення в кінці року

 • Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Синтаксис. пунктуація»
 • Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Фонетика і графіка. Орфоепія й орфографія»
 • Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Лексикологія»
 • Повторення, узагальнення і систематизація вивченого з розділу «Будова слова. Орфографія»

Додаткова інформація

Рік

Обкладинка

М'яка

Серія

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.