Здорове харчування — запорука здоров’я і краси. Урок-форум у формі тренінгу. 8-й клас

Тема. Здорове харчування — запорука здоров’я і краси.

В інформаційному суспільстві вчитель стрімко втрачає монополію на володіння знаннями, та й сама інформація миттєво cтає доступною кожному, хто користується мережею Інтернет. Натомість дедалі більшого значення набувають так звані «м’які» навички, які здобувають на тренінгах. Тренінгові та традиційні форми навчання мають істотні відмінності. Традиційне навчання здебільшого орієнтоване на правильну відповідь, а тренінг передусім вимагає запитань та пошуку. Як форма педагогічного впливу тренінг насамперед передбачає використання активних методів групової роботи (наприклад, рольових ігор) і забезпечує творчу взаємодію учасників між собою та з учителем.

20,00 

Мета:

  • систематизувати знання учнів про їжу як джерело енергії, процеси живлення і травлення, функціональне значення для організму білків, жи­рів, вуглеводів, вітамінів, води і міне­ральних речовин, нервово­гуморальну регуляцію роботи системи травлення, обмін речовин і енергії між організмом та навколишнім середовищем;
  • навчити застосовувати знання про будову і функції органів травлення для профілактики захворювань орга­нів травлення, харчових отруєнь, для обґрунтування способів збереження вітамінів у продуктах харчування, для складання харчового раціону відповідно до енергетичних витрат організму, для самоспостереження за власним організмом та об’єктами живої природи;
  • формувати в учнів поняття про раціональне харчування;
  • сприяти активному усвідомленню необхідності берегти здоров’я;
  • удосконалити навички аналізу, вміння працю­вати в групах, оцінювати інформа­цію;
  • формувати життєві навички здорового харчування;
  • виховувати почуття відповідальності за збере­ження здоров’я.

Тип уроку: системно-­узагальню­вальний урок.

Методи практичної діяльності учнів: вправи, проєктні роботи, са­мостійне виконання лабораторного практикуму, написання наукових статей і рекомендацій.