Рефлекторна природа діяльності нервової системи. Урок біології з використанням інтерактивних методів. 8-й клас

Тема. Рефлекторна природа діяльності нервової системи.

Функції нервової системи виявляються в рефлексах. Усі види діяльності організму є рефлекторними. Тільки одні функції здійснюються за допомогою простих рефлексів, а інші — за допомогою складних. Найпростіші приклади рефлексів ві­домі кожному з повсякденного життя. Приймання їжі — це харчовий рефлекс, рефлекс кліпання, вдихи та видихи — дихальний рефлекс. Зміна тиску крові, розміру зіниць залежно від освітлення, посилення чи послаблення перистальтики шлунку — усе це приклади рефлексів.

20,00 

Мета:

  • розширення знань учнів про поняття «рефлекс», «умовний рефлекс», «безумовний рефлекс»;
  • вивчення суті рефлек­торної природи діяльності нерво­вої системи;
  • з’ясування значення рефлексів для життя людини;
  • ося­гнення великого внеску Івана Сє­ченова та Івана Павлова в роз­виток учення про рефлекси;
  • розвиток уміння учнів порівнювати основні про­цеси життєдіяльності організму людини, робити відповідні висновки та узагальнення;
  • виховання бережли­вого ставлення до свого організму та людей навколо.

Тип уроку: вивчення нового ма­теріалу.

Міжпредметні зв’язки: історія, фізика, математика.

Інноваційні технології навчання:

  • інтерактивні технології: «Ство­рення сприятливого психологіч­ного клімату», «Навіювання», «Інтелект­картки», «Закінчити ре­чення», «Відеоролик», «Фізкульт­хвилинка­дослід», «Асоціації», «Знай своє місце», «Кросворд», «Німий малюнок», «Банк знань», «Мікрофон»;
  • ІКТ.