Головний мозок людини. Інтегрований STEAM-урок природничого циклу. 8-й клас

Тема. Головний мозок людини.

Мало хто може уявити, який потужний суперкомп’ютер є в нашій голові. У середньому мозок людини генерує від 25000 до 50000 думок на день. Крім того, у мозку кожну секу­нду проходить більше 100 000 хімічних реакцій. Учені, що сто­літтями досліджують людський мозок, сходяться на тому, що досі ми заледве доторкнулися до вивчення цього дива природи.

20,00 

Мета:

  • формування в учнів знань про особливості людсь­кого мозку, пов’язаних з функ­ціональною асиметрією його півкуль, будову нейронів, їхньої ролі в переданні інформації по всьому організму за допомогою електрич­них і хімічних сигналів;
  • ознайом­лення з механізмом пам’яті;
  • розвиток умінь та навичок тренування пам’яті, ана­лізу процесів, що відбуваються в мозку, розкриття їх фізичного, хі­мічного та біологічного змісту;
  • роз­виток культури мовлення, уміння використовувати свої знання, уяву, сміливість й нестандартне мис­лення в нестандартних умовах;
  • виховання навичок са­моконтролю й самоаналізу, інте­ресу до природничих наук, винахі­дливості, допитливості.

Тип уроку: формування нових знань та вмінь.

Міжпредметні зв’язки: біологія, хімія, фізика.

Форма проведення: STEAM­ STUDIO.