WHY IT IS IMPORTANT TO LEARN ENGLISH? Позакласний захід. Suggested Level — A2

WHY IT IS IMPORTANT TO LEARN ENGLISH? Позакласний захід. Suggested Level — A2

Англійська мова є державною мо­вою в п’яти країнах: Великобрита­нії, Канаді, США, Австралії і Новій Зела­ндії. Англійська мова — одна з шести офіційних і робочих мов ООН і друга робоча мова в ЄС. У багатьох азійських і африканських країнах, як, наприклад, Індія або Єгипет, у колишніх британських колоніях люди говорять англійською, крім їхньої рідної мови. Англійською мовою розмовляють практично у всьому світі, тож цей позакласний захід допоможе сформувати пізнавальний інтерес учнів до важли­вості вивчення англійської мови.

20,00