Ізотопи. Використання ізотопів. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Ізотопи. Використання ізотопів.
Після Другої світової війни держави домовилися про «мирне» використання ядерної зброї. Атомну енергетику продовжують використовувати в побуті, медицині, промисловості. Але слід пам’ятати, що атомна енергетика виникла не для того, щоб обігріти людство, а як похідна від атомної зброї. Небезпечна зброя ніколи не може бути мир­ною, такий перехід є суто формальним.

20,00 

Мета:

  • поглиблення знань учнів про ізотопи та практичне використання їх властивостей для потреб людства;
  • формування навичок розв’язання задач на визначення нуклонного складу ядра атома;
  • розвивання творчого мислення учнів, уміння аналізувати, порівнювати, висловлювати свою думку та відстоювати її, робити висновки;
  • виховування інтересу до фізики, упевненості у своїх силах, прагнення до успіху, відповідального ставлення до навчання, життя та навколишнього середовища.

Тип уроку: вивчення нових знань.

Методи організації навчальної діяльності: фронтальні, групові.

Міжпредметні зв’язки: хімія.