Графіки прямолінійного рівноприскореного руху. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Графіки прямолінійного рівноприскореного руху.
Єдине, чим ми справді можемо виміряти час без якихось спеціальних пристроїв, — це зміни, які можна побачити навіть неозброєним оком. Найпомітніші зміни пов’язані з рухом. У цьому матеріалі докладніше розглянемо тему прямолінійного рівноприскореного руху.

20,00 

Мета:

  • уведення формули для визначення миттєвої швидкості тіла в будь-який момент часу;
  • продовження формування вміння будувати графіки залежності проєкції швидкості від часу, розраховувати миттєву швидкість тіла в будь-який момент часу;
  • сприяння розвитку в школярів теоретичного та творчого мислення, формування операційного мислення, спрямованого на вибір оптимальних рішень;
  • удосконалення вміння учнів розв’язувати задачі аналітичним і графічним способами;
  • пробудження інтересу до вивчення фізики;
  • виховання посидючості та вміння сконцентруватись, уміння працювати над графіками індивідуально та в колективі.

Методи, прийоми: робота з графіками швидкості, самостійна робота, розв’язування задач, бліц-опитування.