Реактивний рух. Ракети. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Реактивний рух. Ракети.
Незважаючи на всю складність конструкції сучасних космічних кораблів, ракета — один із найпростіших літальних апаратів. В основі її пристрою лежить принцип, згідно з яким будь-­яка дія породжує проти­дію. Незважаючи на свою простоту, ракети розроблялися й удосконалювалися протя­гом більш ніж семисот років.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з поняттям реактивного руху;
  • розгляд пристрою ракети та демонстрація застосування закону збереження імпульсу для реактивного руху (на прикладі руху ракети);
  • сприяння розвитку пізнавальної діяльності й розширення кругозору;
  • надання уявлення про реактивний рух у при-роді та техніці;
  • демонстрація внеску вчених, інженерів у справу створення багатоступінчастої ракети для освоєння космічного простору.

Методи, прийоми: мінілекція, демонстрація.