Магнітне поле. Урок з використанням ІКТ. 9-й клас

Тема. Магнітне поле.
Тема магнітного поля є однією з найцікавіших у шкільному курсі фізики, оскільки за допомогою одного з найкращих наочних матеріалів — магнітів, учні можуть наочно дізнатися, що фізика вивчає не якісь абстрактні речі, а цілком реальні сили, які можуть безпосередньо впливати на наше середовище та навіть повсякденне життя.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з властивостями постійних магнітів, вияв цих властивостей у побуті й техніці;
  • формування знань про властивості магнітного поля постійних магнітів і особ­ливості магнітного поля Землі;
  • розвивання кмітливості, творчих здібностей, формування інтересу до здобутих знань із предмета;
  • формування допитливості та вміння застосувати набуті знання в пов­сякденному житті;
  • виховання в учнів взаємоповаги та готовність допомогти одне одному;
  • формування в учнів почуття відповідальності та організованості для виконання поставлених цілей і задач.

Методи, прийоми: мінілекція, інтерактивні методи, презентація, досліди.