Таємниці атомного ядра. Квантові постулати світла. Постулати Бора. Комбінований урок з використанням ІКТ. 11-й клас

Тема. Таємниці атомного ядра. Квантові постулати світла. Постулати Бора.
Представлена методична розробка уроку фізики розкриває способи формування ключових компетентностей учнів засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); форми, засоби, методи навчання; елементи сучасних педагогічних технологій стосовно конкретної теми уроку, теми навчальної програми.

20,00 

Мета:

  • сприяння актуалізації, систематизації набутих раніше знань;
  • ознайомлення учнів із квантовими постулатами Бора;
  • вивчення механізму випромінювання і поглинання світла атомами на основі теорії будови атома Бора;
  • сприяння розвитку природничо­-наукового світорозуміння, логічного мислення;
  • формування вміння висловлювати та обґрунтовувати свою думку, вирішувати проблемні ситуації, бажання пізнавати нове;
  • формування культури розумової праці здобувачів освіти, пізнавальної активності, культури спілкування, уміння працювати в команді, навички організації та самоорганізації.

Міжпредметні та внутрішньопредметні зв'язки: «Хімія», «Математика», «Інформатика», «Всесвітня історія», «Основи зварю­вання, плавлення та терміч­ного різання металів».