Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції. Урок засвоєння нових знань. 9-й клас

Тема. Електромагнітна індукція. Закон електромагнітної індукції.
Довгий час природа приховувала від людини свою електромагнітну сутність, оскільки передбачила тонкий баланс між електричними зарядами в навколишньому світі, починаючи з окремих атомів і закінчуючи складними організмами на зразок нас із вами. Коли цю загадку вдалося розгадати, люди відразу почали використовувати сили природи собі на користь, для чого їм довелося створити нову науку — про електромагнітні властивості речовин.

20,00 

Мета:

  • поглиблення знань щодо явища електромагнітої індукції;
  • використання історичного матеріалу для доведення того, що пізнання навколишнього світу — це тривалий і складний процес;
  • подальший розвиток навичок дослідницької діяльності;
  • розвиток логічного мислення та вміння пояснити результати дослідів, уміння спостерігати, порівнювати, застосовувати раніше засвоєні знання в новій ситуації, міркувати, аналізувати, робити висновки;
  • демонстрування на прикладі біографічних фактів із життя Майкла Фарадея цілеспрямованості й працьовитості вченого;
  • подальше формування культури праці та дбайливого ставлення до приладів.