Звук. Джерела та приймачі звуку. Характеристики звуку. Урок з використанням технології критичного мислення. 9-й клас

Тема. Звук. Джерела та приймачі звуку. Характеристики звуку. Поширення звуку в різних середовищах. Відбивання звуку. Луна. Швидкість поширення звуку. Акустичний резонанс. Сприйняття звуку людиною. Інфразвук та ультразвук.
Чи помічали ви, що читаючи певний текст, не можете одразу зрозуміти суть, а тим більше — переказати його? Читання — процес, який вимагає високої концентрації та навичок роботи з текстом. Саме тому для осмисленого й ефективного засвоєння інформації доцільно використовувати методику INSERT, подану в розробці уроку.

20,00 

Мета:

  • формування громадянської компетентності учнів через використання технології критичного мислення, світоглядної позиції на поняття «звук, звукові коливання, звукові хвилі», уміння оперувати та користуватися матеріалами з названої теми;
  • сприяння розвитку вмінь і навичок переформулювати отриману інформацію, розділяти її на смислові блоки й оформлювати у вигляді таблиць;
  • розвиток комунікативних навичок у процесі роботи в малих групах;
  • виховання інтересу до предмета, ввічливості та взаємоповаги під час роботи в групах зі своїми однокласниками.

Методи, прийоми: групова робота, дискусія.