Політична карта світу. Урок з використанням інтерактивних методів. 8-й клас

Тема. Політична карта світу.
У 1991 році Україна стала 176 незалежною державою світу. На сьогодні існує близько 200 незалежних країн. Разом вони та ще близько 40 залежних територій формують політичну карту світу, в основі якої лежать країни та держави.

20,00 

Мета:

  • формувати поняття «адміністративно-територіальний поділ», «унітарна держава», «федеративна держава»;
  • охарактеризувати сучасний адміністративно–територіальний поділ та його зміни;
  • сприяти розвитку навичок роботи з картою в сервісі Google MyMaps;
  • створювати картосхеми в групах і називати етапи формування території України;
  • розвивати компетентності: спілкування державною та іноземними мовами, математичну грамотність, компетентність у природничих науках і технологіях, уміння навчатися протягом життя;
  • створювати умови для формування та розвитку стійкої мотивації учнів до пізнання як життєво важливого процесу.

Інновації: STEM-технологія, технологія розвитку критичного мислення.