Зона мішаних лісів. Урок вивчення нового матеріалу. 8-й клас

Тема. Зона мішаних лісів.
Безцінне значення лісів у житті природи. Ліси забезпечують найважливіші умови життя на Землі, мають велике екологічне та рекреаційне значення. З усіх природ­них ресурсів, що становлять скарбницю нашої країни, ліс посідає особливе місце. Ліси — головне природне багатство народу України. Мало хто розуміє тривалість вирощування лісів, перевагу їх екологічного значення над сировинним, необхід­ність збереження і планомірного примноження лісових багатств в інтересах не тільки нинішніх, а й майбутніх поколінь.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення учнів з ландшафтною структурою та характерними рисами природи зони мішаних лісів;
  • формування вмінь та навичок встановлювати залежність фізико-географічних процесів від кліматичних та ґрунтових умов території;
  • розвиток мотивації учнів до самостійного пошуку додаткової інформації, уміння мислити, аналізувати, виділяти головне;
  • виховання ціннісного ставлення до себе та природи.