Кількість населення в світі та Україні. Інтегрований урок географії та математики. 8-й клас

Тема. Кількість населення в світі та Україні.
Мешканців України давно вже не 52 мільйони, як було колись, а на 10 мільйонів менше. Які цьому причини, адже Україна — не виключення в глобальних світових процесах? І що відбувається з кількістю населення у інших країнах? Про все це учні дізнаються на уроці, який поєднує знання з географії та математики.

20,00 

Мета:

  • надання знань про кількість населення у світі та Україні, чинники, що впливають на зміну кількості населення;
  • формування навичок навчальної роботи з картами атласу, статистичними даними природного руху населення, обчислювати показники природного та механічного руху населення України;
  • продовження формування навички навчальної роботи зі складання структурно-логічних схем (СЛС);
  • застосовування методів математичного моделювання під час роботи зі статистичними даними про рух населення;
  • сприяння вихованню креативності, уваги, логіки мислення, уміння порівнювати, виділяти головне, робити висновки, працювати в групі.

STEM-­технології: прийом «вітагенне навчання», дослідження, порівняння.