Особливості природних умов і ресурсів степової зони України. Урок формування знань, умінь і навичок. 9-й клас

Тема. Особливості природних умов і ресурсів степової зони України.
Наразі зникає частина флори та фауни України, яка налічує понад 800 рослин і майже 550 тварин, занесених до Червоної книги. Степова зона становить 40% площі України, але повноцінного (заповідного) степу залишилося менше відсотка її території. Доля степового ландшафту нині трагічна. Його історична та біосферна роль залишається непізнаною й неусвідомленою. Цей урок створено для ознайомлення учнів із характерними рисами степу та привернення їхньої уваги до наявних екологічних проблем цієї зони.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення з географічним положенням, розмірами, особливостями природних умов і ресурсів сте­пової зони України;
  • розвиток умінь аналізувати, систематизувати, порівнювати, установлювати взаємозв’язки між компонентами природи;
  • виховання любові до багатств природи рідного краю, емоційно­-чуттєвого ставлення до довкілля, береж­ливого ставлення до природних ресурсів.