Північна Америка. Цикл уроків за моделлю «Перевернутий клас». 7-й клас

Північна Америка. Цикл уроків за моделлю «Перевернутий клас»
Сучасним дітям у зв’язку з великим обсягом наукової інформації дедалі частіше стає нецікаво на уроці – вони хочуть більше свободи та самостійності в навчанні. Тому сучасний урок потребує застосування нових форм і методів. Що робити? Пропонуємо спробувати застосувати модель навчання «Перевернутий клас». Тісна співпраця вчителя з учнями на уроці допомагає краще засвоїти матеріал і використовувати його на практиці надалі.

20,00 

Структура циклу:

  • Урок 1. Історія відкриття та дослідження Північної Америки.
  • Урок 2. ФГП Північної Америки.
  • Урок 3. Природні зони та висотна поясність у горах Північної Америки.
  • Урок 4. Клімат та кліматичні пояси материка.
  • Урок 5. Внутрішні води материка.
  • Урок 6. Тектонічна будова, рельєф та корисні копалини Північної Америки.
  • Урок 7. Населення. Держави Північної Америки.