Озера, їх різноманітність. Найбільші та найглибші озера світу. Комбінований урок. 6-й клас

Тема. Озера, їх різноманітність. Найбільші та найглибші озера світу.
Озера як частина водних ресурсів суходолу — стратегічний, життєво важливий природний ресурс, що має особливе значення. Вони є національним багатством кожної країни, однією з природних основ її економічного розвитку. Озера забезпечують усі сфери життя й господарської діяльності людини, визначають можливості розвитку промисловості й сільського господарства, розміщення населених пунктів, організації відпочинку й оздоровлення людей. Цю розробку уроку створено для ознайомлення учнів із різноманітністю озер на нашій планеті.

20,00 

Мета:

  • формування знань про різноманітність озер;
  • розвиток навичок роботи з картою та додатковими джерелами географічних знань;
  • виховання бережливого ставлення до навколишнього середовища та водних ресурсів.