Морські екосистеми України. Урок-дослідження. 8-й клас

Тема. Морські екосистеми України.
Історія вивчення природних комплексів морів сягає своїми коренями в сиву давнину. Багаті на життя моря завжди притягували рибалок, промисловців. Потреби транспортних перевезень і розвитку морегосподарського комплексу викликали необхідність накопичення різнорідних відомостей про будову та склад вод і дна Чорного й Азовського морів. Провести дослідження й ознайомитися з найголовнішими відомостями морських екосистем України учні зможуть за допомогою цієї розробки уроку.

20,00 

Мета:

  • формування знань про природу Чорного й Азовського морів;
  • формування світоглядної ідеї про взаємозв’язок вод Світового океану й материків;
  • удосконалення прийомів роботи з тематичними картами атласу;
  • виховання соціальної активності та екологічної свідомості щодо збереження й охорони природи морів.