Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування КК, основних транспортних магістралей і портів експортування. Практична робота та дослідження. 10-й клас

Позначення на контурній карті Африки основних районів видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центрів їх перероблення (збагачення), основних транспортних магістралей і портів експортування. Практична робота та дослідження
Вивчення географії неможливе без набуття практичних умінь і навичок, що формуються завдяки виконанню практичних робіт та досліджень. Дослідження — порівняно новий складник у навчальній програмі, згідно з якою вчитель, завдяки проведенню планомірної та систематичної роботи, розвиває в учнів дослідницькі вміння та навички. Подана розробка містить практичну роботу та дослідження з розділу «Африка». Завдяки їм учні навчаться орієнтуватися в соціально-економічних, суспільно-політичних та екологічних процесах і подіях, що характерні цьому континенту.

20,00 

Мета:

  • за допомогою карт Африки визначення географічного положення основних районів видобування та перероблення (збагачення) корисних копалин, основних транспортних магістралей і портів експортування;
  • позначення їх на контурній карті.

Очікувані результати: вивчити розташування та позначити на контурній карті Африки основні райони видобування нафти, залізних, мідних та алюмінієвих руд, центри їх перероблення, транспортні магістралі й порти, що здійснюють експорт сировини.