Українська мова. Уроки. 9 клас

Збірник містить розробки уроків з української мови, укладені згідно з програмою для учнів 9-го класу, розробленої на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1392), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 06 червня 2012 р. № 664.

Пропоновані види робіт і завдань, форми й методи організації та проведення сучасного уроку української мови забезпечать формування компетентностей і компетенцій учнів. Посібник стане в пригоді вчителям-словесникам, методистам, студентам філологічних факультетів педагогічних вищих навчальних закладів, слухачам курсів підвищення кваліфікації.

149,00 

Є в наявності

ЗМІСТ

Орієнтовне календарно-тематичне планування

 • Урок 1. Українська мова серед інших мов. Розвиток української мови
 • Урок 2. Розвиток мовлення № 1. Повторення вивченого про мовлення. Вимоги до мовлення.
 • Мовленнєва ситуація. Види мовленнєвої діяльності (аудіювання, читання, говоріння, письмо)

РОЗДІЛ 1. Повторення вивченого у 8-му класі

 • Урок 3. Просте неускладнене речення
 • Урок 4. Просте ускладнене речення
 • Урок 5. Розвиток мовлення № 2. Стилі, типи мовлення (повторення)
 • Урок 6. Основні правила правопису

Читати далі

РОЗДІЛ 2. Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова

 • Урок 7. Пряма й непряма мова. Розділові знаки при прямій мові. Культура мовлення й стилістика. Інтонація речень із прямою мовою
 • Урок 8. Заміна прямої мови непрямою
 • Урок 9. Діалог. Розділові знаки при прямій мові й діалозі. Культура мовлення й стилістика. Інтонація речень із діалогом
 • Урок 10. Розвиток мовлення № 3. Діалог, складений відповідно до пропонованої ситуації, розігрування діалогу
 • Урок 11. Цитата як спосіб передачі чужої мови
 • Урок 12. Розвиток мовлення № 4. Усний стислий переказ тексту публіцистичного стилю
 • Урок 13. Контрольна робота № 1 (тестування) з теми «Синтаксис. Пунктуація. Пряма й непряма мова».
 •      Розвиток мовлення № 5. Контрольне читання мовчки

РОЗДІЛ 3. Складне речення. Складносурядне речення

 • Урок 14. Складні речення без сполучників, із сурядним і підрядним зв’язками
 • Урок 15. Складносурядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому
 • Урок 16—17. Розвиток мовлення № 6. Контрольний докладний переказ тексту публіцистичного стилю з творчим завданням
 • Урок 18. Смислові зв’язки між частинами складносурядного речення
 • Урок 19. Розділові знаки між частинами складносурядного речення. Інтонація складносурядного речення
 • Урок 20. Синонімічність складносурядних речень із різними сполучниками, а також складносурядного речення й простих речень
 • Урок 21. Контрольний диктант
 • Урок 22. Контрольна робота № 2 (тестування) з теми «Складне речення. Складносурядне речення».
 • Розвиток мовлення № 7. Контрольне читання мовчки

РОЗДІЛ 4. Складнопідрядне речення

 • Урок 23. Складнопідрядне речення, його будова й засоби зв’язку в ньому
 • Урок 24. Розвиток мовлення № 8. Усний твір-роздум у публіцистичному стилі мовлення на суспільну тему
 • Урок 25. Розвиток мовлення № 9. Контрольний твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему
 • Урок 26. Підрядні сполучники й сполучні слова у складнопідрядних реченнях
 • Урок 27. Складнопідрядне речення з підрядною означальною частиною
 • Урок 28. Складнопідрядні речення з підрядною з’ясувальною частиною
 • Урок 29. Складнопідрядні речення з підрядними обставинними способу дії, міри і ступеня, порівняння
 • Урок 30. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами місця й часу
 • Урок 31. Складнопідрядні речення з обставинними підрядними частинами причини, мети й умови
 • Урок 32. Складнопідрядні речення з обставинними частинами наслідку й допусту
 • Урок 33. Складнопідрядне речення з кількома підрядними
 • Урок 34. Розділові знаки в складнопідрядних реченнях з кількома підрядними
 • Урок 35. Підсумкова самостійна робота з теми «Складнопідрядне речення»

РОЗДІЛ 5. Безсполучникове складне речення

 • Урок 36. Смислові відношення між частинами безсполучникового складного речення. Культура мовлення й стилістика.
 • Особливості інтонації складного безсполучникового речення
 • Урок 37—38. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: кома та крапка з комою
 • Урок 39. Розвиток мовлення № 10. Усний вибірковий переказ тексту художнього стилю
 • Урок 40—41. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: двокрапка
 • Урок 42—43. Розділові знаки в безсполучниковому складному реченні: тире
 • Урок 44—45. Розвиток мовлення № 11—12. Контрольний вибірковий переказ тексту художнього стилю (на основі кількох джерел)
 • Урок 46. Контрольна робота № 3 (тестування) з теми «Безсполучникове речення». Розвиток мовлення № 13. Аудіювання

РОЗДІЛ 6. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку

 • Урок 47. Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку
 • Урок 48. Складні речення з різними видами зв’язку (тренувальні вправи)
 • Уроки 49—50. Розвиток мовлення № 14—15. Контрольний твір у публіцистичному стилі мовлення на морально-етичну тему
 • Уроки 51—52. Розділові знаки в складних реченнях із різними видами зв’язку
 • Урок 53. Культура мовлення та стилістика. Синонімічність складних речень із простими
 • Урок 54. Контрольний диктант
 • Урок 55. Контрольна робота № 4 (тестування) з теми «Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку». Розвиток мовлення № 16. Контрольне аудіювання

РОЗДІЛ 7. Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності

 • Урок 56. Текст і його основні ознаки
 • Урок 57. Структура тексту. Мікротема й абзац. Ключові слова в тексті й абзаці
 • Урок 58. Оптимальне структурування абзаців і мікротем у висловлюваннях, що належать до різних типів і стилів мовлення
 • Урок 59. Розвиток мовлення № 17. Тези прочитаного (художнього твору, публіцистичної чи науково-пізнавальної статей)
 • Урок 60. Види й засоби міжфразного зв’язку. Актуальне членування у висловлюванні: відоме й нове
 • Урок 61. Розвиток мовлення № 18. Конспект почутого науково-навчального тексту
 • Урок 62. Повторення вивчених розділових знаків у простому і складному реченнях
 • Урок 63. Розвиток мовлення № 19. Доповідь на основі двох-трьох джерел на морально-етичну або суспільну теми в публіцистичному стилі

РОЗДІЛ 8. Повторення й систематизація вивченого

 • Урок 64. Слово як предмет вивчення
 • Урок 65. Мовні аспекти вивчення речення. Порядок слів у реченні
 • Урок 66. Граматична основа. Види речень
 • Урок 67. Розвиток мовлення № 20. Ділові папери. Заява. Автобіографія. Резюме
 • Урок 68—69. Орфографія. Пунктуація
 • Урок 70. Підсумково-узагальнювальний урок

РОЗДІЛ 9. Підсумкові контрольні роботи

Методичні рекомендації

І семестр. Підсумкова контрольна робота. Пряма й непряма мова. Складносурядне речення.

Складнопідрядне речення

ІІ семестр. Підсумкова контрольна робота. Безсполучникове складне речення.

Складне речення з різними видами сполучникового й безсполучникового зв’язку.

Текст як одиниця мовлення та продукт мовленнєвої діяльності

Відповіді на завдання

 

Додаткова інформація

Авторський колектив

Роєнко Оксана, Архипова Валентина, Ганноцька Світлана, Гуріна Світланаа, Дністрян Олена, Завадська Світлана, Задорожня Наталія, Литвиненко Людмила, Скринник Оксана

Обкладинка

М'яка

Формат

Кількість сторінок

Рік

Серія

УДК 

373.5.016:811.161.2](073)

ISBN

978-966-451-000-1
978-617-7290-93-2

Відгуки

Відгуків немає, поки що.

Тільки покупці, які увійшли на сайт і вже купили цей товар, можуть залишати відгуки.