Країни Океанії. Урок за технологією перевернутого навчання. 10-й клас

Тема. Країни Океанії.
Океанія — найбільше у світі скупчення островів, розташованих здебіль­шого в центральній і південно­-західній частинах Тихого океану. Вивченням цієї теми учні завершують ознайомлення з країнами й регіонами світу — найвіддаленішими і маловідомими європейцям країнами Океанії.

20,00 

Мета:

  • визначати специфіку економіко-географічного положення та історико-географічні особливості розвитку країн Океанії;
  • характеризувати основні ознаки населення й господарства острівних країн;
  • з’ясувати роль Нової Зеландії та острівних країн Тихоокеанського регіону у світовому господарстві;
  • удосконалювати навички роботи з картами атласу і статистичними даними;
  • розвивати вміння порівнювати й узагальнювати навчальний матеріал, логічно мислити, висловлювати свою думку, уміти відстоювати власну думку, працювати в команді;
  • сприяти розвитку вмінь аналізувати сучасні події, політичні й соціальні процеси, оцінювати їх, передбачувати їхні наслідки;
  • формувати розуміння сучасних економічних процесів у розвинутих країнах світу, уміння аналізувати причини їхнього економічного успіху;
  • формувати екологічну свідомість, відповідальність, усвідомленість важливості сталого розвитку для життєдіяльності суспільства.

Методи й технології навчання: традиційні методи навчання (розповідь, пояснення, бесіда, демонстративні), технологія перевернутого навчання, кейс-метод, інтерактивні вправи і прийоми (вправа «Вподобання», картографічне тренінгове заняття, прийом «Світлофор»), реалізація діяльнісного й диференційованого підходу.