Гроші в сучасному житті. Урок економіки з використанням методу проєктів та технології веб-квесту. 10—11-ті класи

Тема. Гроші в сучасному житті.

Пошукова робота має безліч переваг: налаштовує учнів на самостійність, розвиває увагу та пам’ять, вчить виокремлю­вати головне та відсіювати другорядне. Змагання робить нав­чання цікавим та інтерактивним. Вебквест — форма навчання, яка по­єднує пошук і змагання.

20,00 

Мета:

  • узагальнити й систематизувати знання учнів про гроші та їхнє значення в сучасному житті;
  • формувати вміння пошуку інформації в інтернеті, правильного використання інтернет-ресурсів для підтримки навчального процесу, уміння працювати в колективі;
  • розвивати навички самостійної роботи, уміння аналізувати, систематизувати знайдену інформацію та робити висновки.

Тривалість: 45 + 45 хв (два уроки: 1 — пояснення завдань проєкту, об’єднання в групи, початок роботи груп; 2 — завершення роботи, презентація звітних проєктів).