Відстані в просторі. Урок засвоєння нових знань і вироблення вмінь з геометрії. 10 клас

Тема. Відстані в просторі.

Для успішного розв’язання стереометричних задач найперше треба навчити учнів правильно зображати просторові фігури, уявляти їх, визначати за зображенням фігури її властивості. Розробка уроку, насиченого великою кількістю практичних завдань із застосуванням аркушів-шаблонів, допоможе закріпити вміння та навички школярів.

20,00 

Мета:

  • формування поняття відстані від прямої до паралельної їй площини, між паралельними площинами, про властивості точок прямої, паралельної площині, про властивості точок площини, паралельної цій площині, поняття спільного перпендикуляра двох мимобіжних прямих, відстані між мимобіжними прямими, уміння застосовувати ці знання під час розв’язування задач;
  • сприяння розвитку математичного мислення, здатності виокремлювати головне;
  • виховання працьовитості, зібраності, організованості, уваги та відповідальності.

Методи, прийоми:

  • метод проєктів;
  • робота в парах;
  • індивідуальна робота.