Функція як математична модель реальних процесів. Урок розв’язування задач економічного змісту. 7 клас

Тема. Функція як математична модель реальних процесів.

Розроблений урок сприятиме розвитку уваги, уяви, математичного та економічного мислення, вміння застосовувати знання до вирішення практичних задач, творчих здібностей школярів, відчуття успіху під час навчання, навичок самоконтролю та взаємоконтролю.

20,00 

Мета:

  • формувати уявлення про функцію як математичну модель реальних процесів;
  • формувати вміння задавати формулами залежності, які відображають реальні процеси, та будувати графіки таких залежностей;
  • сформувати поняття про попит та пропозицію на ринку;
  • ознайомити з дією законів попиту та пропозиції;
  • продемонструвати дію цих законів за допомогою графіка попиту та пропозиції;
  • сприяти розвитку математичного та економічного мислення, уваги учнів, впевненості у своїх силах, відчуття успіху під час навчання, навичок самоконтролю та взаємоконтролю;
  • виховувати творче ставлення до справи, наполегливість у досягненні мети, відповідальність та самостійність.