Степінь із цілим показником. Урок розв’язування вправ з алгебри. 8 клас

Тема. Степінь із цілим показником.

Піднесення до степеня вважають арифметичною дією третього степеня. Поняття «степінь» виникло понад два з половиною тисячоліття тому. Матема­тики не відразу змогли повністю описати властиво­сті степеня, але ще в математичних працях Старо­давнього Єгипту та Межиріччя згадували прилади для його обчислення.

20,00 

Мета:

  • учити застосовувати властивості степеня з цілим показником під час розв’язування вправ;
  • сприяти формуванню та розвитку в учнів інтелектуальних і творчих здібностей у процесі повторення та узагальнення матеріалу теми під час перетворення виразів і визначення числового значення;
  • виховувати любов до природи, бажання охороняти довкілля.

Тип уроку: урок формування вмінь і навичок під час розв’язування задач.