Площі многокутників. Розв’язування задач. Урок практичного застосування знань та вмінь з геометрії. 8 клас

Тема. Площі многокутників. Розв’язування задач.

Узагальнювальні уроки використовують для ліпшого запам’ятовування начального матеріалу учнями, тому на них доцільно застосовувати такі прийоми й методи навчання, які закарбують в пам’яті школярів основні теоретичні й практичні аспекти теми. Запропонована розробка містить цікаві завдання, які мають побутове підґрунтя.

20,00 

Мета:

  • узагальнення й систематизація знань із теми «Площі многокутників»;
  • формування цілісного уявлення про систему типових задач;
  • удосконалення вмінь та навичок пошуку способів розв’язування вправ і задач на обчислення площ фігур;
  • розвивання пізнавальних, комунікативних умінь й навичок, логічного мислення, активної пам’яті, уміння самостійно працювати;
  • виховання спостережливості, уваги, інтересу до вивчення предмета.

Методи, прийоми:

  • розповідь;
  • бесіда;
  • демонстрація ілюстрацій з обговоренням;
  • робота з дидактичними матеріалами;
  • взаємо-­ й самоперевірка.