Трикутник і його елементи. Урок геометрії на основі технології «перевернутого навчання». 7 клас

Тема. Трикутник і його елементи.

«Перевернуте навчання» зазвичай передбачає відмову від виступів учнів біля дошки, фронтального опитування, конспектування тощо. Натомість активно застосовують педагогіку співробітництва, а вчитель стає консультантом і порадником. Учні опановують навчальний матеріал у процесі самонавчання, що сприяє розвитку пізнавальної активності та самостійності.

20,00 

Мета:

  • засвоєння учнями змісту, означення, назв елементів і властивостей сторін трикутника (нерівності трикутника);
  • застосування набутих умінь на практиці;
  • розвивання вмінь розпізнавання різних видів трикутників за сторонами та кутами, називання елементів трикутника, розв’язування задачі на знаходження сторін трикутника, периметра;
  • виховання самостійності, цілеспрямованості.

Методи, прийоми:

  • практичні (усні й письмові вправи);
  • логічні (аналіз, висновки);
  • заохочення (евристичні завдання).