Довжина кола. Площа круга. Урок геометрії з використанням методу експерименту. 9 клас

Тема. Довжина кола. Площа круга.

Активні методи навчання забезпечують вищий рівень зацікавленості учнів. Використання цікавих дидактичних завдань, експериментальна робота активізують пізнавальну активність школярів і створюють оптимальні умови засвоєння знань, формування вмінь та навичок.

20,00 

Мета:

 • повторення, систематизація й поглиблення знань учнів про коло, круг та їхні частини;
 • активізування пізнавальної діяль­ності учнів завдяки проведенню експериментів;
 • формування вміння знаходити довжину кола й площу круга за формулами та показувати їх практичне застосування під час розв’язування задач;
 • розвивання логічного мислення, творчих здібностей учнів, уміння аналізувати, застосовувати знання для розв’язання задач різного рівня складності, навички самостійної роботи й роботи в колективі, культури спілкування, уміння висловлювати свою думку, пізнавальний інтерес учнів;
 • формування елементів інформаційної та життєтворчої компетентностей;
 • виховання самостійності, уваги, старанності, активності, інтересу до нових знань і їхнього збагачення, культури мовлення;
 • підтримка постійного інтересу до предмета;
 • створення умов набуття досвіду самовизначення.

Методи, прийоми:

 • словесні (евристична бесіда, пояснення);
 • практичні (усні й письмові вправи);
 • логічні (аналіз, висновки);
 • заохочення (евристичні завдання).