Координатна площина. Урок математики з використанням ІКТ. 6 клас

Тема. Координатна площина.

Зміни, що відбуваються в сучасному суспільстві, значною мірою визначають особливості й необхідність унесення змін у діяльність педагога. У цих умовах в освітній діяльності важлива орієнтація на розвиток пізнавальної самостійності учнів, їхнє самовдосконалення. У цьому на допомогу вчителю приходять ІК-технології.

20,00 

Мета:

  • закріплення і вдосконалення знань, умінь і навичок на основі міжпредметних зв’язків;
  • розширення й поглиблення знань із теми;
  • сприяння постійному творчому пошуку нових методів вирішення поставленої проблеми;
  • сприяння розвитку вмінь і навичок за допомогою самостійної роботи з додатковою інформацією та джерелами, зацікавлення до навчальної діяльності;
  • сприяння вихованню трудової дисципліни, відпові­дальності;
  • установлення зв’язків одержаних знань із практикою.

Методи, прийоми:

  • виконання інтерактивних вправ;
  • метод "Мікрофон";
  • парна та групова види робіт.