Розв’язування задач на роз­кладання різниці квадратів на множники. Урок-подорож з алгебри. 7 клас

Тема. Розв’язування задач на роз­кладання різниці квадратів на множники.

Сучасні учні настільки звикли до динамічного викладу інформації, що вчителю необхідно будувати урок, використовуючи такі методи, які зможуть зацікавити школярів. У цій розробці уроку алгебри удосконалення вмінь розкладання різниці квадратів на множники побудовано у вигляді подорожі містами України з елементами змагання між командами учнів.

20,00 

Мета:

  • удосконалення вмінь застосовувати формулу добутку суми двох виразів та їх різниці до розв’язування задач (обчислення значення виразу, доведення тотожностей, розв’язування рівнянь);
  • розвиток обчислювальних навичок, логічного мислення, уважності та спостережливості, пізнавального інтересу;
  • виховання почуття любові до України, до рідної мови, інтересу до предмета, працелюбності, наполегливості в досягненні мети.

Методи, прийоми:

  • змагання;
  • прийом «Хвилинка хвальби»;
  • робота з дидактичними матеріалами.