Інтегрований урок з предметів “Природознавство”, “Математика” та “Літературне читання”. 2 клас

Ознайомлення з казкою «Рукавичка» — лише крапля в морі порівняно зі змістом пропонованого уроку. Казка є ключовою, адже саме через головних героїв казки діти дізнаються про свійських та диких тварин, про характер поведінки тварин, про геометричні фігури та їхні особливості. Попрактикуються в ролі акторів. Урок передбачає попередню підготовку дітей з картками, які розміщено в додатках.

20,00 

Мета:

  • формування ключових компетентностей: спілкування державною мовою: формувати вміння усно висловлювати думки та почуття;
  • уміння вчитися: організовувати свою працю для досягнення результату;
  • загальнокультурну: дотримувати норм мовленнєвої культури та моделі толерантної поведінки;
  • компетентність у природничих науках і технологіях: уміння спостерігати, аналізувати та збирати інформацію;
  • математичну грамотність: уміння застосовувати математичні знання для виконання завдань;
  • соціальну: проявляти ініціативу, відстоювати свою позицію, продуктивно співпрацювати з однокласниками в групі, команді та колективі;
  • контрольно-оцінні вміння: оцінювати свою діяльність за орієнтирами, поданими вчителем;
  • інформаційну: навчити використовувати інформацію в житті, користуватися різноманітною довідниковою літературою.

Зінтегровані теми:
Літературне читання: Українська народна казка «Рукавичка».
Природознавство: Дикі і свійські тварини.
Математика: Робота з геометричним матеріалом.

Очікувані результати:
• вирізняє серед інших творів казки про тварин;
• визначає головну думку твору;
• виділяє в тексті дійових осіб, дає їм елементарну характеристику;
• спостерігає за структурою і сюжетом казки;
• уміє читати в особах, передаючи стан, настрій дійових осіб;
• наводить приклади тварин своєї місцевості та має уявлення про їх місце проживання та харчування;
• володіє обчислювальними навичками додавання і віднімання, розрізняє геометричні фігури.