Інтегрований урок із предмету “Англійська мова”, “Математика”, “Природознаство”. 2 клас

Інтегровані уроки для вчителя — це можливість освоїти нові форми взаємодії з учнями, різнобічно вивчити на уроці тему й отримати досвід певного виду командної роботи. Деякі шкільні предмети мають потенціал для інтеграції, серед яких — іноземна мова. Будь-яку тему можна розповісти іноземною мовою, що стане практикою обох дисциплін.

20,00 

Мета:

практична:

  • учити учнів розрізняти й продукувати звуки [a:], [i:], [u:], [æ], [ʌ];
  • навчати вимовляти слова для достатнього розуміння під час ситуативного спілкування з теми;
  • формувати навички діалогового мовлення на рівні мікродіалогу з опорою на зразок, аудіювання й розуміння звукового потоку;
  • удосконалювати навички вживання граматичної структури have got/has got;
  • розвивати вміння письмово передавати інформацію відповідно до ситуації спілкування;

навчальна:  формувати уявлення учнів про граматичну структуру have got/has got;

розвивальна: удосконалювати вміння ефективно співпрацювати під час групової роботи, розвивати фонематичний та інтонаційний слух, увагу, уяву;
виховна: формувати почуття любові до тварин, виховувати інтерес до природничих наук.
Тип уроку: закріплення вмінь і навичок.
Галузі, що зінтегровано: математика, природознавство.