Урок із предмету “Українська мова”. 1 клас

Казкотерапія. Звук [а], [б], [в]. Урок із предмету “Українська мова”. 1 клас

Спільний процес створення казки на уроці допомагає взаємодіяти з дитиною на ціннісному рівні, сприяє укріпленню партнерських взаємин, зростанню довіри і, звичайно, розвитку ключових компетентностей. Створення казки може відбуватися на будь-якому етапі уроку і в позакласній виховній роботі залежно від цілей, поставлених учителем, або ситуації, яка склалася, і проблеми, яку потрібно вирішити.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення учнів з артикуляцією звука [а], позначенням його буквами А, а, продовження вправляння у звуковому аналізі слів;
  • розвиток усного зв’язного мовлення, уміння слухати, дрібної моторики пальців, збагачення словникового запасу, контроль психоемоційного стану;
  • виховання творчої особистості;
  • ознайомлення учнів з артикуляцією звуків [б], [б’] і буквами, що їх позначають;
  • розвиток фонематичного слуху, удосконалення навички аналізу слів, розвиток пам’яті, уваги, спостережливості, збагачення активного і пасивного словника учнів;
  • виховання любові до рідної мови, зацікавленості рідним словом;
  • ознайомлення з новим звуком і буквою, який вона позначає, продовження вправляння в читанні складів слів;
  • удосконалення навички звукового аналізу слів, робота над розширенням кругозору, збагаченням словникового запасу;
  • розвиток комунікативної функції мови,дрібної моторики пальців, емоційно-ціннісної сфери, творчості учнів і збереження їхнього здоров’я;
  • виховання любові до читання, рідної мови, пізнавального інтересу.