Інтегрований урок із предметів “Літературне читання”, “Природознавство” і “Образотворче мистецтво”. 3 клас

Книжка природи. Інтегрований урок із предметів “Літературне читання”, “Природознавство” і “Образотворче мистецтво”. 3 клас

На уроках молодші школярі прагнуть звикористати свій життєвий досвід, а значить, замислитись над проблемою; це викликає особливу емоційну атмосферу, коли в невимушеній обстановці учасники дискутують, якими можуть бути наслідки запропонованого вирішення проблеми. За допомогою таких методів навчання ми формуємо в учнів уміння аналізувати та приймати рішення.

20,00 

Мета:

  • ознайомлення учнів із творами про природу, удосконалення навички виразного та свідомого читання, уміння аналізувати;
  • формування вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки в тексті;
  • розвиток пам’яті, уваги, уяви, логічного мислення;
  • виховання бережливого ставлення до природи, любові до рідного краю.

Методи та прийоми, форми роботи: передбачення за ключовими словами, кероване читання з передбаченням, «мікрофон», «мозковий штурм», «взаємні запитання», робота в парах, групах.
Галузі, що інтегрують: літературне читання, природознавство, образотворче мистецтво.