Засоби зв’язку речень у тексті. Урок розвитку мовлення. 4-й клас

Тема. Засоби зв’язку речень у тексті
Поява телебачення, комп’ютерів, мобільних телефонів привели до зміни сприйняття інформації. Переглядаючи телепередачі, дитина отримує інформацію пасивно. Комп’ютерні ігри розвивають певні здібності, але здійснюються в режимі «мовчання». Зараз вже першокласники спілкуються з ровесниками в соціальних мережах. Вони ведуть «мовчазний» діалог. В умовах перенесення життя в мережу зростає потреба у вміннях грамотно й зв’язно висловлюватися письмово.

20,00 

Мета:

  • ознайомити учасників із засобами зв’язку речень у тексті, сформувати стійке уявлення про функцію слів (займенників) у реченнях;
  • учити учнів розглядати ілюстрації, правильно будувати з речень текст;
  • збагачувати активний словник учнів новими словами на відповідну тему;
  • розвивати зв’язне мовлення, логічне мислення;
  • коригувати мисленнєві операції, пам’ять та увагу, вміння слухати співрозмовника;
  • спонукати у дітей позитивне, емоційне ставлення до уроку;
  • виховувати наполегливість та самостійність.